Länkstig

Johan Melander Hagborg

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Johan Melander Hagborg

Bakgrund

Legitimerad psykolog sedan 2011. Har tidigare arbetat kliniskt på Ungdomsmottagning, BUP och BVC/MVC. Påbörjade forskarutbildningen hösten 2013. Arbetar nu halvtid som klinisk psykolog på Rädda Barnen med traumabehandling av barn och ungdomar

Undervisning

Utvecklingspsykologi med fokus på utsatta barn. Ansvarar för momentet "Barnklinisk verksamhet" på psykologprogrammet termin 5.

Forskningsintresse

Effekter av barns tidiga miljö på psykisk hälsa samt sexuellt utsatta barn och hur de bemöts inom våra juridiska system.

Pågående forskning

Ingår i forskningsprogrammet "Longitudinal Research on Developement in Adolescence" (LORDIA). Undersöker hur barn och ungdomar påverkas över tid av svåra upplevelser.