Länkstig

Maria Hoff

Universitetsadjunkt

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 O 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 455
40530 Göteborg

Om Maria Hoff

Maria är legitimerad audionom och arbetar som universitetslärare och programansvarig för audionomprogrammet. Maria undervisar och forskar främst inom hörsel och åldrande samt tinnitus och ljudkänslighet. Har tidigare arbetat kliniskt i både Sverige och Storbritannien med bl.a. fördjupad rehabilitering av patienter med tinnitus och hyperacusis.

Maria disputerade 2021 med avhandligen "Hearing in early old age: current perspectives".

Undervisningsområden

Gerontologi, audiologisk rehabilitering, tinnitus och hyperacusis. Handleder även examensarbeten (kandidat- och magisternivå) samt undervisar om hörseldiagnostik på läkarprogrammet.

Forskningsområden

Maria ingår i forskningsgruppen H70-Hörsel (projektledare: André Sadeghi), där hon bedriver epidemiologisk forskning om hörselfunktion hos äldre, bl.a. kopplat till kognition. Datan kommer från befolkningsstudien H70 i Göteborg. Hon är även involverad i ett forskningsprojekt vid Arbets- och miljömedicin (AMM) som undersöker risk för hörselrelaterad sjukskrivning bland personal i förskolan (projektledare: Sofie Fredriksson). Vidare bedriver Maria klinisk forskning om metoder för att mäta behandlingseffekter vid tinnitusvård, i samarbete med Hörselverksamheten, Habilitering och Hälsa.