Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Maria Hoff

Programansvarig

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Besöksadress
Enheten för Audiologi, Medicinaregatan 8B, plan 6
41390 Göteborg
Rumsnummer
616A
Postadress
Enheten för Audiologi, Box 452
40530 Göteborg

Om Maria Hoff

Arbetar som programansvarig för audionomprogrammet samt är doktorand på halvtid vid enheten för audiologi. Är leg. audionom i botten sedan 2006 och har en MSc i Rehabilitative Audiology från Bristol University i Storbritannien sedan 2009. Som audionom har jag främst arbetat inom rehabilitering, t.ex. med patienter med tinnitus och hyperacusis.

Undervisningsområden

Har kursansvar och undervisning inom två kurser i audionomprogrammet: Audiologisk rehabilitering - pedagogik och counselling I & II. Undervisar även om gerontologi, hörselgångsmätningar (REM) och diagnostik.

Forskningsområden

Mitt avhandlingsprojekt "Peripheral and central auditory function in 70-year olds, an epidemiological survey" handlar om hörselfunktion hos "yngre äldre". Datan till studien har samlats in inom ramen för H70-studien i Göteborg, en storskalig populationsstudie om medicinskt och socialt åldrande.

Delarbete 1 är en kohortjämförelse där hörseln hos en ny kohort 70-åringar födda 1944 jämförs med motsvarande data för tre tidigare kohorter från H70-studien, födda mellan 1901 och 1922.

Delarbete 2 beskriver och analyserar resultaten från en fördjupad audiologsk undersökning där både den perifera (örat) och den centrala (hörselnerven och hjärnan) hörselfunktionen har studerats.

Delarbete 3 undersöker associationer mellan hörselfunktion och kognitiv funktion.

Sammantaget förväntas avhandlingens resultat bidra med aktuell och djupående kunskap om hörselfunktion hos yngre äldre, vilket i förlängningen kan förbättra omhändertagandet av denna patientgrupp inom hörselvården.

Handledare för projektet är:

Huvudhandledare - André Sadeghi, docent och universitetslektor vid enheten för audiologi, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Bihandledare - Ulf Rosenhall, seniorprofessor vid enheten för audiologi, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Bihandledare - Ingmar Skoog, professor/överläkare vid avdelningen för psykiatri och neurokemi, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi