Länkstig

Karin Grip Champion

Universitetslektor

Psykologiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Karin Grip Champion

Bakgrund

  • Psykologprogrammet vid Umeå universitet 1994-1999. Min psykologexamensuppsats rörde en jämförelse mellan två metoder för att mäta interpersonell perception. Uppsatsen fick 3:e pris för psykologexamensuppsatser vid Sveriges universitet och högskolor år 2000.
  • Psykologexamen 1999
  • Psykoterapeutexamen 2007 vid Göteborgs universitet med inriktning på barn och ungdomar. Uppsatsen beskrev effekten av föräldraträningsprogram för barn med trots- och uppförandestörning relaterat till barnets anknytningsmönster.
  • Har mellan 1999 och 2012 arbetat som psykolog inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Undervisning

Utvecklingspsykologi, psykoterapeutisk behandling för barn, utredning och bedömning av barn, anknytningsteori, utvecklingspsykopatologi, grundläggande neuropsykologi.

Forskningsintresse

Ett intresse rör anknytning och metoder för att mäta anknytning hos barn och vuxna. Har utbildning i Strange Situation Procedure (SSP) och även i flera andra metoder, som jag har använt och är behörig att koda som Adult Attachment Interview (AAI), Insightfulness Assessment (IA) och Manchester child attachment story task (MCAST).

Mitt avhandlingsarbete rörde barn som bevittnat våld och deras mammor och utvärdering av stödinsatser till denna grupp barn och mammor. Disputerade hösten 2012 med The Damage Done – Children exposed to Intimate Partner Violence and their Mothers - Towards empirically based interventions in order to reduce negative health effects in children.