Länkstig

Elin Alfredsson

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Elin Alfredsson

Bakgrund

  • Examinerad psykolog 2011.
  • Psykolog-legitimation 2012.
  • Antagen doktorand i psykologi 2011.
  • Disputerade i juni 2018.
  • Klinisk erfarenhet från mödra- och barnhälsovården.

Forskningsintresse

Utvecklingspsykologi, utvecklingspsykopatologi, anknytningsteori, barn och unga, föräldraskap, föräldrastöd, psykisk hälsa, prevention, psykologisk behandling.

Pågående forskning

Mina forskningsintressen rör föräldraskapet och olika former av preventiva insatser för att stödja föräldrar under barnets hela uppväxt i syfte att främja utveckling och hälsa samt förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Just nu är jag engagerad i två större forskningsprojekt. På uppdrag av Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa inom VGR, och Göteborgs Stads satsning "Jämlik stad" är jag delansvarig forskare för utvärderingen av ett förebyggande hembesöksprogram inom barnhälsovården för nyblivna förstagångsföräldrar boendes i utsatta områden. I ett annat, nyss uppstartat longitudinellt projekt kommer jag tillsammans med kollegor vid Lunds universitet studera hur växelvis boende under livets första år påverkar barns känslomässiga trygghet och anpassningsförmåga. Jag handleder och driver även mindre forsknings- och utvecklingsprojekt inom psykologenheterna för mödra- och barnhälsovård. Tidigare har jag studerat deltagande i, och effekter av, riktade och universella preventionsprogram för föräldrar till äldre barn och tonåringar, både från föräldrars och ungas perspektiv.

Mer info om forskningsprojekten:

Utökade hembesök

Betydelsen av växelvis boende

Undervisning

Jag undervisar studenter och handleder vetenskapliga arbeten i framför allt utvecklingspsykologi, utvecklingspsykopatologi, psykisk hälsa och prevention på psykologprogrammet, psykoterapeutprogrammet, handledarutbildningen, audionomprogrammet samt i fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Jag leder även kurser och uppdragsutbildningar för verksamma psykologer och andra professionella som möter föräldrar och barn i sitt arbete.