Länkstig

Isabelle Hansson

Forskare

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Isabelle Hansson

Fil.dr. i psykologi, Göteborgs universitet, 2019

Forskare i Lifespan Development Lab (Lifelab) och Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap). Gästforskare vid Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute 2021-2022.

Forskningsprojekt

  • HEARTS: Hälsa, arbete och pensionering i Sverige (Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)
  • HEAT: Värmestress i utomhusmiljöer – Stadsplanering för en åldrande befolkning i ett varmare klimat (Formas: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande)
  • UGU-LIFE: Inlärning senare i livet – Från beskrivning och prediktion till prevention och intervention (Riksbankens Jubileumsfond)

Google Scholar

ORCID