Länkstig

Isabelle Hansson

Forskare

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Isabelle Hansson

Fil.dr. i psykologi, Göteborgs universitet, 2019

Forskare i Lifespan Development Lab (Lifelab) och Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap). Gästforskare vid Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute 2021-2022.

Projektledare för HEARTS (HEalth, Aging and Retirement Transitions in Sweden).

Min forskning berör psykologisk utveckling och anpassning under åren före och efter pensionering. I min avhandling "Retirement and Life Satisfaction: A Resource-Based Dynamic Perspective" undersökte jag faktorer av betydelse för förändringar i livstillfredsställelse i övergången mellan arbetsliv och pension. Min nuvarande forskning fokuserar på effekterna av ett förlängt arbetsliv, dvs. för vem och under vilka omständigheter fortsatt arbete högre upp i åldrarna påverkar hälsa och välbefinnande.

Pågående projekt

  • Vem gynnas av ett förlängt arbetsliv? Betydelsen av arbete för psykologiska, kognitiva och hälsorelaterade förändringar (Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)
  • Arbete efter pensionering: Individuella förutsättningar, utmaningar och konsekvenser (Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)
  • HEAT: Stadsplanering för en åldrande befolkning i ett varmare klimat (Formas: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande)

Google Scholar

ORCID