Länkstig

Isabelle Hansson

Forskare

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Isabelle Hansson

Fil.dr. i psykologi, Göteborgs universitet, 2019

Forskare i Lifespan Development Lab (Lifelab) och Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap). Gästforskare vid Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute.

Huvudansvarig forskare för HEARTS (HEalth, Aging and Retirement Transitions in Sweden).

Min forskning berör psykologisk utveckling och anpassning under åren före och efter pensionering. I min avhandling "Retirement and Life Satisfaction: A Resource-Based Dynamic Perspective" undersökte jag faktorer av betydelse för förändringar i livstillfredsställelse i övergången mellan arbetsliv och pension. Min nuvarande forskning fokuserar på effekterna av ett förlängt arbetsliv, dvs. för vem och under vilka omständigheter fortsatt arbete högre upp i åldrarna påverkar hälsa och välbefinnande.

Pågående projekt

  • Vem gynnas av ett förlängt arbetsliv? Betydelsen av arbete för psykologiska, kognitiva och hälsorelaterade förändringar (Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)
  • Arbete efter pensionering: Individuella förutsättningar, utmaningar och konsekvenser (Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)
  • HEAT: Stadsplanering för en åldrande befolkning i ett varmare klimat (Formas: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande)

Google Scholar

ORCID