Länkstig

André Sadeghi

Universitetslektor/audionom

Sektionen för hälsa och rehabilitering
Besöksadress
Medicinaregatan 8B, Plan 6
41390 Göteborg
Rumsnummer
A619
Postadress
Box 452
40530 Göteborg

Om André Sadeghi

Universitetslektor, Ämnesföreträdare, Med dr, Docent

André är docent, universitetslektor samt leg. audionom och arbetar med bl.a. handledning, undervisning och forskning vid enheten för audiologi vid Göteborgs Universitet. Han har arbetat i snart 20 år inom området audiologi både kliniskt, akademiskt och inom hörapparatsindustri.

Andrés forskningsprofil sträcker sig från epidemiologiska studier kring hörsel, implanterbara hörsellösningar samt genetisk hörselnedsättning. Han har disputerat och genomfört sin forskarutbildning vid Sahlgrenska akademin inom området audiologi och med inriktning mot genetiska hörselnedsättningar. Det övergripande syftet med hans avhandlingsprojekt var kliniska och genetiska studier av Ushers syndrom.

Sedan september 2011 är André anställd som universitetslektorer vid enheten för audiologi – Sahlgrenska akademin. Lektoratet är förenat med klinisk tjänstgöring på 20 % förlagd till enheten för diagnostik och vuxenrehabilitering vid hörselverksamheten i Göteborg, Sahlgrenska sjukhuset.

Utbildning

• 2017 - Docent i audiologi, Göteborgs Universitet.

• 2005 - Medicine Doktorsexamen i Audiologi, Enheten för Audiologi, Göteborgs Universitet Avhandling: Usher syndrome: prevalence and phenotype-genotype correlations. Handledare professor Claes Moller.

• 2005 - Magisterexamen i hälsovägledning – Genetisk vägledning, Enheten för socialmedicin, Göteborgs Universitet.

• 2000 - Medicine Magisterexamen i Audiologi, Enheten för Audiologi, Göteborgs Universitet .

• 1998 - Medicine kandidatexamen i Audiologi, Enheten för Audiologi, Göteborgs Universitet

Undervisning och Handledning Ansvarig för följande kurser: • AUD140, Medicin I: Allmän medicin • AUD230, Medicin II: Audiologisk medicin • AUD210, Vetenskaplig metod I • AUD340, Vetenskaplig metod II • AUX860, Audiologi, Självständigt vetenskapligt arbete, avancerad nivå Handleder audionomstudenter på kandidat- och magisteruppsatser samt doktorandarbeten

Pågående forskning André är involverad i följande forskningsprojekt: • Perifer och central auditiv funktion hos 70-åringar - en epidemiologisk undersökning (Maria Hoff, doktorand).

• H85 Hörsel – En studie av en ny kohort 85-åringar (Hanna Göthberg, doktorand).

• Elektrofysiologiska tester som grund för anpassning av cochleaimplantat (Andreas Björsne, doktorand).

• Hörsel och hörselproblematik hos barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (Eva Andersson, doktorand).

• Subjektiv Upplevelse och uppmätt nytta av en ny benledd hörapparat BCI (Bone Conduction Implant),  Ann-charlotte Persson, doktorand.

Valda Publikationer 1. Hartel BP, Löfgren M, Huygen LMP, Guchelaar I, Lo-A-Njoe Kor N, Sadeghi AM, van Wijk E, Tranebjærg L, Kremer H, Kimberling WJ, Cremers C, Möller C, Pennings RJE. A combination of two truncating mutations in USH2A causes more severe and progressive hearing impairment in Usher syndrome type IIa. Hear Res. 2016 Sep;339:60-8. doi: 10.1016/j.heares.2016.06.008.

2. Sadeghi AM, Flynn MC, Hillbratt M, Davison Østergaard Olsen S, Schulte M. Improving the Accuracy of Baha® Sound Processor Fittings: Measuring Direct Bone Conduction. B-ENT. 2016;12(1):41-51.

3. Sadeghi AM, Cohn ES, Kimberling WJ, Halvarsson G, Möller C. Expressivity of hearing loss in cases with Usher syndrome type IIA. Int J Audiol. 2013 Dec;52(12):832-7.

4. Hillbratt M, Sadeghi AM, Flynn MC. A Method and System for Configuration of a Medical Device that Stimulates a Human Physiological System. JUSTIA: 2016 April, Pub. No.:WO/2013/005133.

5. Flynn MF, Hedin A, Halvarsson H, Good T, Sadeghi AM. Hearing Performance Benefits of a Programmable Power Baha Sound Processor with a Directional Microphone for Patients with a Mixed Hearing Loss. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2012 Apr;5 Suppl 1:S76-81. Epub 2012 Apr 30.

6. Flynn MC, Sadeghi AM, Halvarsson G. Benefits of Directional Microphones and Noise Reduction Circuits for Improving Baha® Hearing Performance. Cochlear Implants Int. 2011 May;12 Suppl 1:S139-41.

7. Hedin A, Halvarsson G, Good T, Sadeghi AM, Flynn MC. Results of the first clinical evaluation of Cochlear ™ Baha® 3 Power (BP110 Power) Sound Processor. Technical Report. January 2011 DOI: 10.13140/RG.2.1.1867.1121.

8. Flynn MC, Sadeghi AM, Halvarsson G. Résultats de la première évaluation clinique du Cochlear Baha® BP100. Les Cahiers de l'Audition. 2010, Numéro Jan; 1, 23: 54-58.

9. Flynn MC, Sammeth C, Sadeghi AM, Cire G, Halvarsson G. Baha® for single-sided sensorineural deafness: Review and recent technology innovations. Semin Hear 01/2010; 31:326-349.

10. Flynn MC, Sadeghi AM, Audiological concept behind Cochlea BAHA BP100. Technical Report. Technical Report · December 2009 DOI: 10.124540/RG.2.1.4567.115.

11. Flynn MC, Halvarsson G, Sadeghi AM, Baha solutions for patients with severe mixed hearing loss. Cochlear Implants Int. 2009;10 Suppl 1:43-7.

12. Möller K, Eriksson K, Sadeghi AM, Möller, C. & Danermark, B. (2009) Long term ophthalmic health care in Ushers Syndrome type I. Disability & Rehabilitation 31(15): 1283-92.

13. DreyerB, Brox V, Tranebjærg L, Rosenberg T, Sadeghi AM, Möller C and Nilssen Ø. Spectrum of USH2A Mutations in Scandinavian Patients with Usher Syndrome Type II. Hum Mutat. 2008 Mar; 29(3):451.

14. Sadeghi AM, Eriksson K, Kimberling WJ, Sjöström A and Möller C. Long-term visual prognosis in Usher syndrome type I and II. Acta ophthalmol Scand. 2006: 84: 537-544.

15. Sadeghi AM, Cohn ES, Kimberling WJ, Tranebjaerg L, Möller C. (2005) Audiological and vestibular features in affected subjects with USH3: a genotype/phenotype correlation. Int J Audiol. 2005 May ;44(5):307-16.

16. Sadeghi AM, Cohn ES, Kelly WJ, Kimberling WJ, Tranebjoerg L, Möller C. Audiological findings in Usher syndrome types IIa and II (non-IIa). Int J Audiol 2004; 43(3):136-43.

17. Sadeghi AM, Kimberling WJ, Tranebjaerg L, Möller C. The prevalence of Usher syndrome in Sweden: A nation-wide epidemiological and clinical survey. Audiological Medicine 2004; 2: 220-228.