Länkstig

Fredrik Lindberg

Professor

Institutionen för geovetenskaper
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Postadress
Box 460
40530 Göteborg

Om Fredrik Lindberg

Forskningsområden

Processer och företeelser som påverkar stadens klimat, som exempelvis bebyggelse, vegetation, trafik, mänsklig aktivitet, med mera. Kopplingen mellan stadens klimat och människors hälsa och välbefinnande. Användningen av geografiska informationssystem (GIS) inom stadsklimatologi och annan (natur)geografisk forskning.

Specifika forskningsexempel:

  • Utveckling av användarvänliga klimatplaneringsverktyg för forskare, arkitekter och planerare (UMEP)
  • Utveckling av GIS-verktyg för att beräkna potentiell solinstrålning på urbana takytor
  • Rumslig modellering av värme producerad av människan
  • Användning av LiDAR teknologi inom stadsklimatologi
  • Värmeböljors påverkan på barns hälsa och utomhusaktivitet (länk)

Jag, tillsammans med Sofia Thorsson leder Stadsklimatgruppen vid Institutionen för geovetenskaper.

Min sida på Researchgate och Google Scholar

Undervisningsaktiviteter

  • Programansvarig för Mastersprogrammet i Geografi
  • Undervisning inom urban hållbar utveckling, GIS, stadsklimatologi, geografisk doktrinhistoria med mera.

Övriga länkar

Stadsklimatgruppen vid institutionen för geovetenskaper

International Association for Urban Climate

GIS-väst

QGIS-Sverige