Länkstig

Bengt Gunnarsson

Professor emeritus

Institutionen för biologi och miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7B
41390 Göteborg
Rumsnummer
Touchdown
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Bengt Gunnarsson

Aktuella forskningsprojekt/ Research projects

1. Biodiversitet och ekosystemtjänster i urbana miljöer/ Biodiversity and ecosystem services in urban environments

2. Fågelpredation på terrestra leddjur/ Bird predation on terrestrial arthropods

3. Variation i könskvot hos spindlar/ Sex ratio variation in spiders