Länkstig

Jenny Klingberg

Föreståndare

Institutionen för biologi och
miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7B
41390 Göteborg
Rumsnummer
5178
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Jenny Klingberg

Jag är föreståndare för Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC). GGBC strävar efter att utöka och vidareutveckla forskningen om biologisk mångfald samt att länka samman forskare, beslutsfattare och allmänhet för att skapa ökad förståelse, uppskattning och engagemang för naturen omkring oss.

Jag forskar inom tillämpad miljövetenskap och min forskning fokuserar på de nyttor, så kallade ekosystemtjänster, som träd och grönska i stadsmiljön bidrar med till oss människor. Bland annat studerar jag hur träd och grönska kan påverka stadsmiljön genom att rena luften från föroreningar, men också mer generellt genom att bidra till ett bättre lokalklimat och en mer attraktiv miljö. Biologisk mångfald är en förutsättning för att grönskan ska kunna bidra med dessa nyttor.

Jag har deltagit i det FORMAS-finansierade projektet ”Rensa luften med växter - kan urban vegetation minska exponeringen för PAH?” där vi undersökt hur olika trädarter kan bidra till bättre luft genom att ta upp PAH-föroreningar i stadsmiljön.