Länkstig

Jenny Klingberg

Om Jenny Klingberg

Jag arbetar som postdoktor i forskningsprojektet “Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska”. Det är ett tvärvetenskapligt projekt med syftet att utveckla kunskap och metoder som möjliggör identifiering och en samlad bedömning av den urbana grönskans ekosystemtjänster för att främja en hållbar stadsutveckling.

En stor del av mitt arbete i projektet går ut på att kartlägga stadens grönska i form av bladytan (LAI= leaf area index) av stadens träd och relatera detta till ekosystemtjänster. Jag är särskilt intresserad av luftkvalitet och grönskans roll för att minska halten av luftföroreningar i stadsmiljön.

Läs gärna mer på forskningsprojektets hemsida: http://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/ekosystemtjanster