Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Stadsklimatgruppen

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

Bebyggelse, grönstruktur och markanvändning påverkar bland annat det lokala klimatet, luftkvaliteten och den termiska komforten (den upplevda temperaturen) i urbana miljöer. Genom att integrera klimatkunskap i stadsplanering och arkitektonisk verksamhet kan en mer attraktiv stad skapas. Projekten inom stadsklimatologi tenderar till att vara inter-, multi- och transdisciplinära då frågan oftast inbegriper flera olika forskningsdiscipliner. Vid Göteborgs universitet har forskning inom stadsklimatologi pågått sedan 1970-talet.