Länkstig

David Rayner

Utbildningssamordnare

Svensk Nationell Datatjänst, SND
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 468
40530 Göteborg

Om David Rayner

Forskningsintressen

Nedskalning av klimatscenarier: Nedskalning innebär att skapa information om förändringar i väderrelaterade fenomen i regional / lokal skala, baserat på storskalig utdata från datorsimuleringar av hela jordsystemet (GCM) eller regionala modeller (RCM). Jag använder för närvarande vädergeneratormetoder och historiska störningsmetoder.

Forskningsgrupp

Regional Climate Group, RCG, vid Göteborgs universitet har en unik profil inom det svenska klimatforskningssamhället och ett internationellt rykte inom statistisk klimatanalys och paleoklimatologi. RCG representerar en framgångsrik forskningsmiljö med hög vetenskaplig produktion, goda kontakter med internationella och nationella forskarsamhällen och moderna klimatforskningsverktyg och GIS-kompetenser.