Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

David Rayner

Forskare

Institutionen för
geovetenskaper
Fax
031-786 28 49
Besöksadress
Guldhedsgatan 5A
41320 Göteborg
Rumsnummer
418B
Postadress
Box 460
40530 Göteborg

Om David Rayner

Forskningsintressen

Nedskalning av klimatscenarier: Nedskalning innebär att skapa information om förändringar i väderrelaterade fenomen i regional / lokal skala, baserat på storskalig utdata från datorsimuleringar av hela jordsystemet (GCM) eller regionala modeller (RCM). Jag använder för närvarande vädergeneratormetoder och historiska störningsmetoder.

Forskningsgrupp

Regional Climate Group, RCG, vid Göteborgs universitet har en unik profil inom det svenska klimatforskningssamhället och ett internationellt rykte inom statistisk klimatanalys och paleoklimatologi. RCG representerar en framgångsrik forskningsmiljö med hög vetenskaplig produktion, goda kontakter med internationella och nationella forskarsamhällen och moderna klimatforskningsverktyg och GIS-kompetenser.