Länkstig

Institutionen för geovetenskaper

Vid Naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktinformation

E-post
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Postadress
Box 460
40530 Göteborg
Leveransadress
Medicinaregatan 19
41390 Göteborg


Om Institutionen för geovetenskaper

Mer information hittar du på vår webb: https://www.gu.se/geovetenskaper

Institutionen för geovetenskaper är belägen i Geovetarcentrum vid Wavrinskys plats. Institutionen har cirka 300 studenter och ett 50-tal lärare, och bedriver forskning inom temaområdena klimat samt geologiska resurser och risker.

Våra forskningspublikationer finns dels längre ner på den här sidan, och dels under fliken Publikationer.