Länkstig

Jonatan Jungmalm

Forskare

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Jonatan Jungmalm

Jonatan Jungmalm är verksam som forskare vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) på Göteborgs universitet. Jonatan har avlagt doktorsexamen i idrottsvetenskap under våren 2021. I sitt avhandlingsarbete undersökte han skador inom långdistanslöpning hos motionärer. Hans forskningsintressen är skadeprevention, träningsbelastning, rörelsemekanik, epidemiologi och screening.

I det pågående forskningsprojekt Medicinska händelser inom uthållighetsidrott arbetar Jonatan med att främja säker och hälsosam uthållighetsidrott genom att etablera ett systematiskt tillvägagångssätt för att predicera medicinska händelser vid större samhällsbaserade arrangemang inom uthållighetsidrott.

Jonatan undervisar på Sports Coaching-programmet i kursen Träningslära inom idrott I samt i kursen Mätmetoder II - Rörelse, styrka, kroppssammansättning och fysisk kapacitet på avancerad nivå.