Länkstig

Oskar Bäcklin

Doktorand

Institutionen för
geovetenskaper
Besöksadress
Medicinaregatan 7B
41262 Göteborg
Postadress
Box 460
40530 Göteborg

Om Oskar Bäcklin

Doktorand i Stadsklimatgruppen – Institutionen för Geovetenskaper och Landskap och Planeringsgruppen vid avdelningen för Kulturgeografi – Institutionen för Ekonomi och Samhälle

Forskningsområden

Användning och funktionalitet av blågrön infrastruktur (BGI) med fokus på klimatanpassning, utomhusklimat och rekreation i urbana miljöer. Min forskning bedrivs utifrån både ett natur- och kulturgeografiskt perspektiv med syfte att uppnå en bred Geografisk genomlysning utav BGI och dess potential i stadsutveckling.

Forskningsprojekt

Undervisning

Jag undervisar inom kandidat- och mastersprogrammet i Geografi