Länkstig

Kevin Cullinane

Professor

Företagsekonomiska
institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
B511
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Kevin Cullinane

Kevin Cullinane är professor i internationell logistik och transportekonomi vid Göteborgs universitet. Kevin har varit logistikrådgivare för Världsbanken och transportrådgivare för regeringarna i Skottland, Irland, Hong Kong, Egypten, Chile och Storbritannien. Han har en hedersprofessor vid universitetet i Hong Kong och är gästprofessor vid VTI ( Statens väg- och transportforskningsinstitut), Liverpool John Moores University, Dalian Maritime University och Shanghai Maritime University. Innan han anslöt sig till Göteborgs universitet utsågs han till Honorary Visiting Professor vid universitetet. Kevin har erhållit forsknings- och konsultprojekt till ett värde av 7 miljoner US-dollar, varav många projekt har varit rådgivande till regeringar och regioner. Han har haft befattningar som chef för Transport Research Institute (TRI) vid Edinburgh Napier University, ordförande i Marine Transport & Management vid Newcastle University, professor och chef för Department of Shipping & Transport Logistics vid Hong Kong Polytechnic University, chef för Center for International Shipping & Transport vid Plymouth University, postdoktor vid University of Oxford Transport Studies Unit och som Senior Partner i sitt eget transportkonsultföretag med säte i Kairo, Rennes, Hong Kong, Edinburgh och nu Göteborg. Kevin har publicerat 12 böcker och över 200 artiklar i akademiska tidskrifter samt är associerad redaktör för Transportation Research D: Transport and Environment, Maritime Economics & Logistics och International Journal of Applied Logistics. Han är också medlem i redaktionskommittéerna för Transport Reviews, Annals of Maritime Studies, the Journal of Shipping & Logistics och tidigare i Proceedings of IMechE Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment, Transportation Research A och International Journal of Logistics Management. Kevin har varit Chartered Fellow vid Chartered Institute of Logistics & Transport sedan 1997. Hans erfarenhet och expertis har erkänts med en inbjudan från Kungliga Vetenskapsakademin att nominera en kandidat till Nobelpriset i ekonomiska vetenskaper (2020-Nu). Kevin har även blivit utnämnd till ledamot i Civil and Construction Engineering sub-panel for REF 2014 and the Engineering sub-panel for REF2021 som ingår i Storbritanniens nationella forskningsutvärdering.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Maritime Economics, International Logistics, Transport Economics, Transport Modelling, Financial Economics, Shipping and the Environment

Undervisningsområden

  • Maritime Economics, Transport Economics and Policy, International Financial Management, Investment Appraisal, Transport and the Environment