Länkstig

Kevin Cullinane

Professor

Företagsekonomiska institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
B511
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Kevin Cullinane

Prof. Kevin Cullinane är professor i internationell logistik och transportekonomi vid Göteborgs universitet. Kevin har varit logistikrådgivare till Världsbanken och transportrådgivare till regeringarna i Skottland, Irland, Hongkong, Egypten, Chile och Storbritannien. Han har varit Chartered Fellow vid Chartered Institute of Logistics & Transport sedan 1997. Hans erfarenhet och expertis har uppmärksammats med en inbjudan från Kungliga Vetenskapsakademien att nominera kandidater till Nobels minnespris i ekonomisk vetenskap (2020-nuvarande) och hans utnämning till underpanelen Civil and Construction Engineering för REF 2014 och Engineering sub- panel för REF2021; Storbritanniens nationella forskningsutvärderingsövning.

Kevin har haft befattningar som direktör för Transport Research Institute (TRI) vid Edinburgh Napier University, ordförande i Marine Transport & Management vid Newcastle University, professor och chef för avdelningen för sjöfart och transportlogistik vid Hong Kong Polytechnic University, chef för Center for International Shipping & Transport vid Plymouth University, postdoktor vid University of Oxford Transport Studies Unit och som Senior Partner i sitt eget transportkonsultföretag, baserat i Kairo, Rennes, Hong Kong, Edinburgh och nu Göteborg,

Kevin har en hedersprofessur vid University of Hong Kong och University of Ningbo i Kina och har varit gästprofessor vid VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute), Liverpool John Moores University, University of Agder, Molde University , World Maritime University, Copenhagen Business School, Syddanmarks universitet, Dalian Maritime University och Shanghai Maritime University. Innan han tills vidare anställdes vid Göteborgs universitet utsågs han till en livstidstjänst som hedersgästprofessor vid universitetet.

Kevin har personligen vunnit forsknings- och konsultprojekt till ett värde av 7 miljoner USD, av vilka många har informerat nationella och/eller regionala myndigheters policy. När det gäller akademiska resultat har Kevin publicerat 16 böcker, över 200 tidskrifter, redigerat 14 specialnummer i tidskrifter och varit redaktör för 'Volume 3: Freight Transport and Logistics' i Elsevier's International Encyclopedia of Transportation. Han är associerad redaktör (Europe) för Maritime Economics & Logistics och associerad redaktör för Transportation Research D, Journal of Traffic and Transportation Engineering, International Journal of Applied Logistics och för Emerald-bokserien Advances in Airline Economics. I över 20 år var han biträdande redaktör för Transportation Research A. Dessutom är Kevin för närvarande medlem av redaktionsnämnden för Social Sciences, Communications in Transportation Research, International Journal of Asian Social Science, Annals of Maritime Studies, Journal of Shipping & Logistics, Journal of Shipping & Trade, Journal of Logistics and Sustainable Transport, Journal of Service Science and Management och World Review of Intermodal Transportation Research. Tidigare har han varit medlem i redaktionen för Transport Reviews, Proceedings of IMechE Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment, Transportation Research A och International Journal of Logistics Management.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Maritime Economics, International Logistics, Transport Economics, Transport Modelling, Financial Economics, Shipping and the Environment

Undervisningsområden

  • Maritime Economics, Transport Economics and Policy, International Financial Management, Investment Appraisal, Transport and the Environment