Länkstig

Johan Uddling Fredin

Professor

Inst f biol o miljövet -
Botan
Besöksadress
Carl Skottsbergs gata 22B
143 19 Göteborg
Postadress
Box 461
405 30 Göteborg

Om Johan Uddling Fredin

Forskning: Jag vill förstå samspelet mellan växter och den omgivande miljön, i synnerhet atmosfären. Jag är särskilt intresserad av hur miljöförändringar påverkar träd och grödor och processer i deras ekosystem (tex hydrologi, produktivitet, artsammansättning). Min forskning baseras till stor del på ekofysiologiska studier i fält, men olika typer av data-syntes eller ekosystemmodellering är också viktiga inslag. Detta är tre av mina just nu viktigaste övergripande forskningsfrågor: • Hur påverkas tropiska och boreala träd och skogar av klimatförändringar? • Hur påverkas grödor av förhöjda halter koldioxid och ozon? • Vilken betydelse har träd för stadens klimat och luftkvalitet?

Uppdrag (ett urval): • Koordinator för gruppen AiroPlant som består av ca 15 forskare och doktorander som delar ett intresse för växt–atmosfärsinteraktioner • Ledamot i Naturvetenskapliga Fakultetsstyrelsen • Ledamot i institutionens Forskningsberedning, BaBor

Undervisning: • Undervisar på flera grundläggande och avancerade kurser inom växtbiologi och miljövetenskap • Kursansvarig på kurserna Global change: problem, analysis, measures (ES2613) och Plant ecophysiology in a global change perspective (BIO506) • Koordinator för masterprogrammet Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning (N2MVN)