Länkstig

Johan Uddling Fredin

Professor

Institutionen för biologi och miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
4153
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Johan Uddling Fredin

Forskning: Jag vill förstå samspelet mellan växter och den omgivande miljön, i synnerhet atmosfären. Jag är särskilt intresserad av hur miljöförändringar påverkar träd och grödor och processer i deras ekosystem (tex hydrologi, produktivitet, artsammansättning). Min forskning baseras till stor del på ekofysiologiska studier i fält, men olika typer av data-syntes eller ekosystemmodellering är också viktiga inslag. Detta är tre av mina just nu viktigaste övergripande forskningsfrågor: • Hur påverkas tropiska träd och skogar av klimatförändringar (se www.rwandatree.com)? • Hur påverkas växter av förhöjda halter koldioxid och ozon? • Hur mår träd i stadsmiljön och vilken betydelse har de för det lokala klimatet?

Uppdrag (ett urval): • Ledamot i Naturvetenskapliga Fakultetsstyrelsen • Arbetsmiljöombud • Ledamot i Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Undervisning: • Undervisar på flera grundläggande och avancerade kurser inom växtbiologi och miljövetenskap • Kursansvarig på kurserna Global change: problem, analysis, measures (ES2613) och Plant ecophysiology in a global change perspective (BIO506) • Koordinator för masterprogrammet Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning (N2MVN)