Länkstig

Margareta Bohlin

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Margareta Bohlin

Mitt forskningsområde innefattar studier om psykosociala livsvillkor bland ungdomar ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Mitt avhandlingsarbete fokuserade ungdomars riskbeteende ur ett socialpsykologiska och existentiella aspekter Jag leder och ingår i projekt om organisering på sociala medier bland ungdomar och den påverkan organiseringen kan ha på olika yrkesgruppers arbetssituation (t ex poliser). Ett angränsande forskningsområde rör sexuell utveckling och sexuell utsatthet och jag har nyligen startat ett projekt inom ramen av #metoo kring sexuella trakasserier och den sociala organisering som utgör rörelsen. Digital innovation för social hållbarhet (psykisk och social hälsa) är ett ytterligare område.

Jag deltar eller har deltagit i forskningsprojekt framförallt inom följande områden;

  • Digital innovation för social hållbarhet (psykisk och social hälsa)
  • Psykosocial organisering på sociala medier och sexuell utsatthet (SPOSH)
  • Ungdomars organiserings- och interaktionsprocesser på sociala medier och dessa processers inverkan på yrkesprofessioners arbete (SMYR)
  • Ungdomars risktagande, sexuella utveckling och sexuell utsatthet på nätet samt studier om riskdiskurser i olika medier (RaM)
  • Livsvillkor och förhållningssätt till kronisk sjukdom hos ungdomar med diabetes och förändrade vårdstrategier bland vårdpersonal och andra vuxna samt (DUV).

Jag disputerade 2011 med avhandlingen Music and Risk in an existential and gendered world. Våren 2015 antogs jag som docent i psykologi.

FORSKARGRUPPER: GREY (Gothenburg Research unit on Youth Development). GRWOP (Gothenburg Research Group in Work and Organizational Psychology (GR-WOP) SOL (Säkerhet, Organisation och Ledarskap)

UNDERVISNING/HANDLEDNING Jag undervisar inom samhällsvetenskapliga ämnen på grund och avancerad nivå, framförallt om allmänpsykologi, barn- och ungdomsvetenskap, risk/riskbeteende, genus- och intersektionella perspektiv, sexologi, allmänpsykologi, hälsopsykologi, forskningsmetod samt om viss nätforskning. Jag handleder på grund-avancerad- och doktorsnivå.