Länkstig

Margareta Bohlin

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Margareta Bohlin

Mina mest aktuella forskningsområden innefattar studier om psykosociala livsvillkor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Jag leder och ingår i projekt om organisering på sociala medier, att göra motstånd till exempel mot hat och hot. Ett relativt nystartat projekt handlar om psykosociala processer kring åsiktsbildning online och att bemöta dessa. Ett helt nystartat forskningsfält är psykosociala perspektiv på att leva i skärgården, i synnerhet på öar. Fokus ligger på, utmaningar såväl som möjligheter till ökad livskvalitet samt hur ökad digital användning kan påverka privatpersoner såväl som entreprenörer i skärgårdsmiljöer. Just nu deltar jag i ett nystartat nätverk för Skärgårdsforskning med säte på Södertörns Högskola. Nuvarande forskningsprojekt:

  • Hat, hot och åsiktsbildning online (RCT)
  • Psykosociala perspektiv på att leva och verka i ö- och skärgårdsmiljöer och digital utveckling (PÖS)

Tidigare forskningsprojekt (till viss del pågående): Mitt avhandlingsarbete fokuserade ungdomars riskbeteende ur socialpsykologiska och existentiella aspekter. Ett angränsande forskningsområde rör sexuell utveckling och sexuell utsatthet och jag har arbetat i projekt inom ramen av #metoo kring sexuella trakasserier och den sociala organisering som utgör rörelsen. En del av denna forskning har inkluderat påverkan på olika yrkesgruppers arbetssituation (t ex poliser). Ett annat forskningsfält är livsvillkor och förhållningssätt hos ungdomar med diabetes och förändrade vårdstrategier. Tidigare forskningsprojekt:

  • Ungdomars organiserings- och interaktionsprocesser på sociala medier och dessa processers inverkan på yrkesprofessioners arbete (SMYR)
  • Ungdomars risktagande, sexuella utveckling och sexuell utsatthet på nätet samt studier om riskdiskurser i olika medier (RaM)
  • Psykosocial organisering på sociala medier och sexuell utsatthet (SPOSH)
  • Livsvillkor och förhållningssätt till kronisk sjukdom hos ungdomar med diabetes och förändrade vårdstrategier bland vårdpersonal och andra vuxna samt (DUV).

Jag disputerade 2011 med avhandlingen Music and Risk in an existential and gendered world. Våren 2015 antogs jag som docent i psykologi.

FORSKARGRUPPER: GREY (Gothenburg Research unit on Youth Development). GRWOP (Gothenburg Research Group in Work and Organizational Psychology (GR-WOP) SOL (Säkerhet, Organisation och Ledarskap)

UNDERVISNING/HANDLEDNING Jag undervisar inom samhällsvetenskapliga ämnen på grund och avancerad nivå, framförallt om allmänpsykologi, barn- och ungdomsvetenskap, risk/riskbeteende, genus- och intersektionella perspektiv, sexologi, allmänpsykologi, hälsopsykologi, forskningsmetod samt om viss nätforskning. Jag handleder på grund-avancerad- och doktorsnivå.