Länkstig

Mette Sandoff

Professor

Förvaltningshögskolan
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Prorektor

Universitetsledningen
Telefon
Besöksadress
Universitetsplatsen 1, Vasaparken
41124 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Mette Sandoff

Mette Sandoff är professor i offentlig förvaltning. Sedan augusti 2021 är Sandoff tillförordnad prorektor på Göteborgs universitet. Dessförinnan, 2012-2021, var hon vicerektor med strategiskt ansvar för utbildning på samtliga nivåer och ordförande i universitets utbildningsnämnd. Tidigare ledningsuppdrag är bland andra vicedekan för Handelshögskolan, prefekt för Företagsekonomiska institutionen och styrelseledamot i Universeum AB.

Våren 2017 deltog hon i ett Administrative Fellowship Program på Kutztown University of Pennsylvania där hon följde universitetsledningens arbete och utbytte erfarenheter. Under perioden 2018 till 2019 var Sandoff ordförande i Universitetskanslerämbetets (UKÄ) bedömargrupp, som utvärderade Malmö universitets kvalitetssäkringsarbete. Under våren 2021 hade hon ett förnyat uppdrag för uppföljande granskning av lärosätet. Under 2021-2022 är Sandoff ordförande i Danmarks Akkrediteringsinstitutions bedömargrupp, som utvärderar VIAs kvalitetssäkringsarbete. Sedan 2019 ingår hon i Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) expertgrupp för högskolepedagogik och lärande i högre utbildning.

Sandoff har omfattande och varierande undervisnings- och forskningserfarenhet och forskar om ledarskap och human resource management inom främst servicesektorn och offentlig verksamhet. Pågående forskning handlar om ledarskap för pedagogisk utveckling och lärande bland lärare inom högre utbildning.