Länkstig

Mette Sandoff

Vicerektor

Universitetsledningen
Besöksadress
Universitetsplatsen 1, Vasaparken
41124 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Professor

Förvaltningshögskolan
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Vicerektor

Universitetsledningen
Telefon
Besöksadress
Universitetsplatsen 1, Vasaparken
41124 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Mette Sandoff

Mette Sandoff är vicerektor för campusutveckling och internationalisering sedan 1 juli 2023. Vicerektor för campusutveckling och internationalisering har övergripande ansvar för campusutveckling och hållbarhet samt universitetsövergripande internationaliseringsfrågor. Vicerektor för campusutveckling och internationalisering är ordförande i planerat råd för campusutveckling och hållbar utveckling.

Mette Sandoff är professor i offentlig förvaltning. Hon har tidigare varit tillförordnad prorektor vid Göteborgs universitet under perioden 2021–2023. Utöver att vara rektors ställföreträdare hade hon särskilt ansvar för arbetsmiljö (personal och studenter) och hållbarhetsfrågor samt var ordförande i disciplinnämnden. Dessförinnan, 2012–2021, var hon vicerektor för utbildning på samtliga nivåer och ordförande i universitets utbildningsnämnd. Tidigare ledningsuppdrag är bland andra vicedekan för Handelshögskolan, prefekt för Företagsekonomiska institutionen samt styrelseledamot i GU Executive Education AB och Universeum AB.

Mette Sandoff har omfattande och varierande undervisnings- och forskningserfarenhet med forskning inom ledarskap, organisation och human resource management inom främst offentlig verksamhet och servicesektorn. Pågående forskning handlar om ledarskap för pedagogisk utveckling och lärande bland lärare inom högre utbildning.