Länkstig

Mette Sandoff

Vicerektor

Universitetsledningen
Besöksadress
Universitetsplatsen 1, Vasaparken
41124 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Professor

Förvaltningshögskolan
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Vicerektor

Universitetsledningen
Telefon
Besöksadress
Universitetsplatsen 1, Vasaparken
41124 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Mette Sandoff

Mette Sandoff är professor i offentlig förvaltning på Göteborgs universitet (GU). Sandoff har omfattande ledarerfarenhet från flertalet organisatoriska nivåer, varav de senaste tolv åren i universitetsledningen på GU, och är sedan juli 2023 vicerektor för campusutveckling och internationalisering. 2021-2023 var hon tf prorektor. Utöver att vara rektors ställföreträdare hade hon särskilt ansvar för arbetsmiljö (personal och studenter) och hållbarhetsfrågor samt var ordförande i disciplinnämnden. Dessförinnan, 2012-2021, var hon vicerektor för utbildning (samtliga nivåer) och ordförande i universitets utbildningsnämnd. Sedan 2022 är hon utsedd av regeringen att vara styrelsesuppleant i Handelshögskolan i Stockholms styrelse och sedan 2024 invald styrelseledamot i bokförlaget Studentlitteratur AB. Sandoff är därtill ledamot i tiotalet stiftelser. Tidigare ledningsuppdrag är bland andra vicedekan för Handelshögskolan, prefekt för Företagsekonomiska institutionen samt styrelseledamot i GU Executive Education AB och Universeum AB.

Under 2024-2025 är Sandoff, på uppdrag av Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI), ordförande för bedömarpanelen som utvärderar Köpenhamns universitets kvalitetssäkringssystem. 2023-2024 hade hon motsvarande ordförandeuppdrag avseende utvärdering av Aalborg Universitet respektive VIA University under 2021-2022. 2018-2019 var Sandoff på uppdrag av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ordförande för bedömargruppen som utvärderade Malmö universitets kvalitetssäkringssystem respektive under 2021 för den uppföljande granskningen av lärosätet. 2019-2022 var hon ledamot i Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) expertgrupp för högskolepedagogisk utveckling. Våren 2017 deltog hon i ett Administrative Fellowship Program på Kutztown University of Pennsylvania där hon följde universitetsledningens arbete och utbytte erfarenheter.

Sandoff har omfattande och varierande undervisnings- och forskningserfarenhet inom ledarskap, organisation och human resource management, främst inom offentlig verksamhet och servicesektorn. Pågående forskning handlar om ledarskap för pedagogisk utveckling och lärande bland lärare inom högre utbildning.