Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mette Sandoff

Universitetslektor

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Universitetsplatsen 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
Vasaparken
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Mette Sandoff

Mette Sandoff är professor i offentlig förvaltning. Sedan 2012 är Sandoff vicerektor på Göteborgs universitet med strategiskt ansvar för utbildning på samtliga nivåer och ordförande i universitets utbildningsnämnd. Tidigare ledningsuppdrag är bland andra vicedekan för Handelshögskolan, prefekt för Företagsekonomiska institutionen och styrelseledamot i Universeum AB.

Våren 2017 deltog hon i ett Administrative Fellowship Program på Kutztown University of Pennsylvania där hon följde universitetsledningens arbete och utbytte erfarenheter. Under perioden 2018 till 2019 var Sandoff ordförande i Universitetskanslerämbetets (UKÄ) bedömargrupp, som utvärderade Malmö universitets kvalitetssäkringsarbete. Under våren 2021 har hon haft ett förnyat uppdrag för uppföljande granskning av lärosätet. Sedan 2019 ingår hon i Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) expertgrupp för högskolepedagogik och lärande i högre utbildning.

Sandoff har omfattande och varierande undervisnings- och forskningserfarenhet och forskar om ledarskap och human resource management inom främst servicesektorn och offentlig verksamhet. Pågående forskning handlar om ledarskap för pedagogisk utveckling och lärande bland lärare inom högre utbildning.