Länkstig

Rebecka Arman

Universitetslektor

Företagsekonomiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J418A
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Rebecka Arman

Sedan 2010 arbetar jag främst med studier av HR och omställning. Det nyaste forskningsprojektet, som startade 2022, handlar om mentorprogram i välfärdens bristyrken, som en metod för att bidra till en hållbar arbetsmiljö och att stoppa flykten ifrån yrkena. Jag har tidigare speciellt arbetat med studier av organiseringen av pensionering, förlängning av arbetslivet, uppsägningar och nedläggningar av verksamheter inom olika branscher. 2016-2019 ingick jag i ett forskningsprojekt med kollegor vid sektionen samt vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, som undersökte åldersmedvetet ledarskap organisatorisk "capabilitet". Jag har även arbetat med en studie om kommersialiseringen av Life Sciences, specifikt genom en fallstudie av organiserandet av kliniker för In Vitro Fertilisering (IVF). Avhandlingsprojektet handlade om första och andra linjens chefer i sjukvården, deras arbete och tidsanvändning i vardagen.

Akademiska examina/utnämningar Bachelor of nursing, Ekonomie magister, Ekonomie licentiat, Ekonomie doktor

Forskningsområden

  • Leadership and Management
  • Organization Theory
  • Qualitiative Research
  • HRM
  • Age Management

Undervisningsområden

  • Ledarskap och HR
  • Organisationsteori
  • Kvalitatitva forskningsmetoder