Länkstig

Företagsekonomiska institutionen

Vid Handelshögskolan

Kontaktinformation

Fax
031-786 14 66
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 610
40530 Göteborg
Leveransadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg


Om Företagsekonomiska institutionen

Mer information hittar du på vår webb: https://www.gu.se/handelshogskolan/foretagsekonomiska-institutionen

Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bedriver omfattande utbildning och forskning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Institutionen är den största på Handelshögskolan.

Institutionens organisation

Företagsekonomiska institutionen är uppdelad i fyra sektioner:

Industriell och finansiell ekonomi & Logistik
Management & Organisation, inkl Ekonomisk geografi
Marknadsföring
Redovisning

Det finns också en grupp för institutionens gemensamma administration samt enheten Business IT Lab som stödjer undervisning och forskning när det gäller digitalisering.

Centrumbildningar
Vid institutionen finns följande centrumbildningar:

Centre for Business in Society
Centre for International Business Studies
Centre for Retailing
Centrum för regional analys
Centrum för Turism

Institutionen är också värd för:
Centrum för global human resource management

Historik
Undervisning och forskning i det företagsekonomiska ämnet har utvecklats under drygt 80 år i Göteborg. Utvecklingen skedde först vid Handelshögskolan i Göteborg (HHG). HHG var först en från staten friststående handelshögskola (1923 - 1961) och sedan en statlig handelshögskola (1962 - 1970).

Göteborgs universitet bildade 1954 en egen företagsekonomisk institution, vilken placerades under Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. De verksamheter vid HHG, som hade en företagsekonomisk inriktning, överfördes 1971 till Företagsekonomiska institutionen vid GU, samtidigt som HHG lades ned. Handelshögkolan återuppstod 1996 med en egen fakultetsnämnd inom Göteborgs universitet. Idag är Företagsekonomiska institutionen en av fyra institutioner vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.