Länkstig

Staffan Larsson

Professor

Avdelningen för lingvistik och
vetenskapsteori
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C546
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Staffan Larsson

Staffan Larsson forskar om dialog och dialogsystem, semantisk koordinering i dialog, språk och kognition, pragmatik, formell semantik och språkfilosofi.

Staffan Larsson har deltagit i ett flertal internationella projekt finansierade av EU. I dessa projekt ledde han utvecklingen av en verktygslåda för forskning om dialogystem baserad på idén om informationstillstånd. Han utvecklade också ett dialogystem som senare kommersialiserats av Talkamatic AB där Larsson är en av grundarna. På senare år har Larsson forskat om semantisk koordinering i dialog, d v s de processer och protokoll vi använder för att se till att vi menar samma saker med våra ord och som därigenom möjliggör språklig kommunikation.

Han är medlem i styrgryppen för CLASP (Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability), samt forskningsansvarig och styrelsemedlem i Talkamatic AB. Han är också programkoordinator för MLT (Master in Language Technology), ett internationellt masterprogram inom språkteknologi. Han är medredaktör för tidskriften Journal of Logic and Computation samt medlem i redaktionen för tidskriften Dialogue and Discourse.