Länkstig

Daniel Brodén

Forskningssamordnare

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Daniel Brodén

Daniel Brodén är forskare och har undervisat vid Göteborgs universitet sedan år 2000. Han är docent i filmvetenskap och har en tvärvetenskaplig profil. Brodén arbetar som forskningssamordnare vid Centrum för digital humaniora och forskningsinfrastrukturen Swe-Clarin (finansierad av Vetenskapsrådet).

Brodén är intresserad av den svenska välfärdsstatens medie- och kulturhistoria, filmteori, genrer och estetik, digitala metoder, samt utbildningsfilosofi. Hans senaste bok är Någonting har hänt: Roy Anderssons filmskapande och det moderna Sverige (2016, Leopard förlag).

Brodén forskar idag om terrorismens historia i Sverige inom ramen för två projekt: Terrorism i svensk politik (SweTerror): En multimodal studie av terrorismens konfigurering i parlamentarisk debatt, lagstiftning och politiska nätverk i Sverige 1968–2018” (DIGARV, Vetenskapsrådet) och ”Terrorismen som kulturell imaginär: När- och fjärrläsning av framställningen av politisk terror i Sverige under kalla kriget” (Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond). Han forskar även om tvärvetenskapliga synteser av digitala och ”traditionella” metoder inom projektet ”Kritikens nya ordning: Mixade metoder i studiet av svensk litteraturkritik under ett och ett halvt sekel” (Riksbankens Jubileumsfond).

Brodén undervisar vid Centrum för digital humaniora och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (litteraturvetenskap), samt enheten för Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande. Han har tidigare bland annat gästforskat vid SOM-institutet och representerat Göteborgs universitet i den nationella tankesmedjan Humtank.