Länkstig

Jenny Wiik

Universitetslektor

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation JMG
Telefon
Besöksadress
Seminariegatan 1B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Jenny Wiik

Jenny Wiik är tjänstledig 2021 för att arbeta som Flexitforskare vid Lindholmen Science Park.

Jenny Wiik arbetar som forskare och lärare på institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar främst om journalistiken som profession och demokratisk institution, samt de utmaningar journalistiken står inför i en tid av teknisk, politisk och ekonomisk förändring. Jenny disputerade 2010 med avhandlingen Journalism in Transition.

Pågående forskning

  • Mellan profession och parti. En studie av Borås Tidnings politiska linje 1967-1977
  • Living the Liquid Life. Journalism at the intersection of gender, professionalism and Precariousness (tillsammans med Margareta Melin)

Avslutade forskningsprojekt

Undervisning

Jenny var fram till 2019 koordinator för det internationella magisterprogrammet Master in Investigative Journalism (MIJ) och hon undervisar på grundutbildningen i journalistik.