Länkstig

Karin Fogelberg

Kanslichef bitr

Utbildningsvetenskapliga
fakultetskansliet
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Utbildningsledare

Utbildningsvetenskapliga
fakultetskansliet
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Karin Fogelberg

Övergripande ansvar för arbete med utveckling, uppföljning och säkring av kvalitet i lärarutbildning.