Länkstig

Maria Edström

Universitetslektor

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation JMG
Telefon
Besöksadress
Seminariegatan 1 b
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
405 30 Göteborg

Om Maria Edström

Maria Edström disputerade 2006 i Journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet.

Bakgrund

Maria Edström är anställd som lektor vid JMG sedan 2008, och är docent sedan 2018. Hon har en bakgrund som journalist, framför allt inom press och radio. Genus, medier och mänskliga rättigheter har varit Edströms fokus under många år.

Forskningsintressen

Genus och medier, äldre och medier, journalistik, jämställdhet, representation, yttrandefrihet, konsumentjournalistik.

Forskningsprojekt

Sedan 2016 ingår Maria Edström i Agecap, Centrum för åldrande och hälsa, ett forskningscenter som som utforskar äldres kapabilitet. Centret leds av Ingmar Skoog, professor vid sektionen för psykiatri och neurokemi, och är en del av Göteborgs universitets satsningar på globala utmaningar, UGOT challenges. Forskar främst om mediebilder av äldre, åldrande och ålderism i medierna.

Tidigare forskning:

En jämförande internationell studie om jämställdheten i nyhetsmedier.

Comparing gender and media equality across the globe: a cross-national study of the qualities, causes and consequences of gender equality in and through the news media. Projektet leds av Monika Djerf-Pierre, professor i medie- och kommunikationskunskap (2015-2020).

Edström har också forskat också om yttrandefrihetens gränser. Marknadsdriven och demokratidriven yttrandefrihet. Projektet leddes av Eva- Maria Svensson, professor i rättsvetenskap (2013-2016),

Genus och jämställdhet på redaktionerna, frilansjournalisters villkor samt presshistorisk forskning om konsumentjournalisten Willy Maria Lundberg.

Under 2009-2011 koordinerade Maria Edström den nordiska delen av Global Report on the Status of Women in the News Media som organiserades av International Women’s Media Foundation (IWMF).

Övrigt

2011-2012 forskningssekretare på Nationella sekretariatet för genusforskning

2012-2014 forskningsförmedlare på Nordicom, projektledde Nordic Gender & Media Forum.

Undervisning

Undervisar framför allt på journalistutbildningen, på olika nivåer. Har varit kursansvarig för bland annat Journalistiska perspektiv, Frilansjournalistik, Introduktion till journalistikforskning, Granskande journalistik, och masterkursen Media, Journalism and Global studies.

Medverkade i AGEMI - Advancing gender equality in media industries - ett projekt som finansieras av EU:s direktorat för EU:s generaldirektorat för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. Projektet utvecklar jämställdheten i medierna genom en lärplattform och skapa mötesplatser för studenter och journalister. Universitetet i Newcastle ledde projektet i samarbete med JMG, Universitetet i Padova, EFJ, Europeiska journalistförbundet (EFJ) och COPEAM (Permanent Conference of the Mediterranean Audiovisual Operators). JMG ansvarade för en sommarskola med deltagare från åtta länder. Jag är också JMG.s kontaktperson för Rewriting the Story, en fortsättning av AGEMI som drivs av Internationella journalistfederationen (IFJ) och universitet i Padova.

Samverkan och uppdrag i urval

Ledamot i Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse sedan 2021.

Styrgruppsmedlem AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet sedan 2016.

Ledamot i Academic Advisory Board, Center for Interdisciplinary Research on Aging and Care, CIRAC i Österrike

JMGs representant i UNESCO UNITWIN Network on Gender, Media and ICT sedan 2019.

Nationell koordinator för den svenska delen av globala nyhetsstudien Global media monitoring project 2000, 2005, 2010, 2015 och 2020.

Suppleant i styrelsen för GIG, Centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet (2015-2018)

Delegat i den officiella svenska delegationen till FN:s kvinnokommission 2018.

Medverkade som expert när EU:s jämställdhetsinstitut EIGE granskade medierna 2013, se intervju What about gender equality in the media?

Ledamot av Granskningsnämnden för radio och tv, 2007-2015.

Styrelsemedlem i Svensk mediehistorisk förening 2022-

Styrelsemedlem FSMK, Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning 2015-2019.

Styrelseledamot i Institutet för mediestudier, 2013-2015

Föreläser regelbundet och genus och medier i olika sammanhang, både nationellt och internationellt.

Har tidigare genom åren varit engagerad i styrelseuppdrag i flera organisationer med koppling till journalistik, t ex Publicistklubbens västra krets, Frilansdistriktet inom Journalistförbundet mm. Edström var med och startade det mediekritiska nätverket Allt är Möjligt 1992 som under många år samlade in data åt den globala nyhetsstudien Global Media Monitoring Project som genomförs vart femte år sedan 1995.

Har medverkat och arrangerat seminarier på bland annat Vetenskapsfestivalen, Almedalen, Bokmässan och Riksdagen samt i Köpenhamn, Helsingfors, Bergen,Vilnius, Bryssel, Madrid och New York.

Twittrar (sedan namnbytet till x nu allt mer sällan) på @gendermaria

Bilder

Fler bilder, även högupplösta, finns i universitets bilddatabas. Sök på personens namn eller på JMG.