Länkstig

Maria Edström

Universitetslektor

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
JMG
Telefon
Besöksadress
Seminariegatan 1 b
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
405 30 Göteborg

Om Maria Edström

Maria Edström disputerade 2006 i Journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet.

Bakgrund

Maria Edström har en bakgrund som journalist, framför allt inom press och radio. Hon är anställd som lektor vid journalistutbildningen sedan 2008. Genus, medier och mänskliga rättigheter har varit Edströms fokus under många år.

Forskningsintressen

Genus och medier, äldre och medier, journalistik, jämställdhet, representation, yttrandefrihet, konsumentjournalistik.

Forskningsprojekt

En jämförande internationell studie om jämställdheten i nyhetsmedier. Comparing gender and media equality across the globe: a cross-national study of the qualities, causes and consequences of gender equality in and through the news media. Projektet leds av Monika Djerf-Pierre, professor i medie- och kommunikationskunskap (2015-2020).

Sedan 2016 ingår Maria Edström i Agecap, Centrum för åldrande och hälsa, ett forskningscenter som som utforskar äldres kapabilitet. Centret leds av Ingmar Skoog, professor vid sektionen för psykiatri och neurokemi, och är en del av Göteborgs universitets satsningar på globala utmaningar, UGOT challenges.

Edström forskar också om yttrandefrihetens gränser. Marknadsdriven och demokratidriven yttrandefrihet. Projektet leds av Eva- Maria Svensson, professor i rättsvetenskap (2013-2016),

Tidigare forskning: Genus och jämställdhet på redaktionerna, frilansjournalisters villkor samt presshistorisk forskning om konsumentjournalisten Willy Maria Lundberg.

Under 2009-2011 koordinerade hon den nordiska delen av Global Report on the Status of Women in the News Media som organiserades av International Women’s Media Foundation (IWMF).

Övrigt 2011-2012 arbetade hon som forskningssekretare på nationella sekretariatet för genusforskning och 2012-2014 arbete hon som forskningsförmedlare på Nordicom där hon projektledde Nordic Gender & Media Forum.

Undervisning

Undervisar framför allt på journalistutbildningen, på olika nivåer. Har varit kursansvarig för bland annat Journalistiska perspektiv, Frilansjournalistik, Granskande journalistik, Media, Journalism and Global studies. Tjänstledig 2011-2013. Sedan dess enbart enstaka föreläsningar och examinationer på grund, master och doktorandnivå.

Medverkar i AGEMI - Advancing gender equality in media industries - ett projekt som finansieras av EU:s direktorat för EU:s generaldirektorat för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. Projektet ska utveckla jämställdheten i medierna genom en lärplattform och skapa mötesplatser för studenter och journalister. Universitetet i Newcastle leder projektet i samarbete med JMG, Universitetet i Padova, EFJ, Europeiska journalistförbundet (EFJ) och COPEAM (Permanent Conference of the Mediterranean Audiovisual Operators).

Samverkan i urval

Föreläser regelbundet och genus och medier i olika sammanhang, både nationellt och internationellt.

Ingick i den officiella svenska delegationen till FN:s kvinnokommission 2018.

Nationell koordinator för den svenska delen av globala nyhetsstudien Global media monitoring project

Styrgruppsmedlem AgeCap, centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

Styrelsemedlem FSMK, Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning 2015-2019.

Styrelseledamot i Institutet för mediestudier, 2013-2015

Ledamot av Granskningsnämnden för radio och tv, 2007-2015.

Medverkade som expert när EU:s jämställdhetsinstitut EIGE granskade medierna 2013, se intervju What about gender equality in the media?

Suppelant i styrelsen för GIG, Centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet (2015-2018)

Har tidigare genom åren varit engagerad i styrelseuppdrag i flera organisationer med koppling till journalistik, t ex Publicistklubbens västra krets, Frilansdistriktet inom Journalistförbundet mm. Edström var med och startade det mediekritiska nätverket Allt är Möjligt 1992 som under många år samlade in data åt den globala nyhetsstudien Global Media Monitoring Project som genomförs vart femte år sedan 1995.

Twittrar på @gendermaria

Bilder

Fler bilder, även högupplösta, finns i universitets bilddatabas. Sök på personens namn eller på JMG.