Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anette Olin

VICEPREFEKT

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A2 143
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anette Olin

Forskningsintressen

Jag arbetar med frågor som rör lärares och rektorers professionella lärande och utveckling, dvs hur professionella lär i sitt yrke och särskilt i samarbete med andra i skolan och även i samarbete med universitetet (t ex handledning). Dessutom intresserar jag mig för mellanledarskapet (t ex förstelärare, utvecklingsledare ) kopplat till skolans skolutvecklingsuppdrag. En stor del av min forskning bedrivs som aktionsforskning.

Undervisningsintressen

Jag undervisar mest i mastersprogram, rektorsprogrammet och uppdragsutbildningar men även i lärarutbildningen. När det gäller uppdragsutbildning handlar det om aktionsforskningskurser, handledning, forskningscirklar m.m. Dessutom föreläser jag inom mina kunskapsområden.

Nyckelord skolutveckling, lärares och rektorers professionella utveckling och lärande, praktik/praxis, aktionsforskning, mellan-/utvecklingsledarskap i skolan

Forskningsmiljöer och projekt Skolutveckling och ledarskap, SKUL Aktionsforskningskollegiet Svenska Nätverket i Aktionsforskning, SNAF