Länkstig

Anette Olin Almqvist

Professor

IDPP Ledning
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anette Olin Almqvist

Forskningsintressen

Jag intresserar mig för lärares professionella lärande och utveckling. Min forskning handlar om hur lärare och andra yrkesverksamma i skola och förskola lär i och om sitt yrke och särskilt i samarbete med varandra och i vissa fall i samarbete med forskare. Dessutom intresserar jag mig för mellanledarskapet (t ex förstelärare, utvecklingsledare ) kopplat till skolans skolutvecklingsuppdrag. Ofta samverkar jag tillsammans med lärare och andra yrkesverksamma i aktionsforskningsprojekt.

Undervisningsintressen

Jag undervisar mest på avancerad och forskarutbildningsnivå. Framför allt arbetar jag inom mastersprogram för lärare och förskollärare och i doktorandkurser. I uppdragsutbildning håller jag i aktionsforskningskurser, handledning, forskningscirklar m.m. Dessutom föreläser jag inom mina kunskapsområden.

Nyckelord: Lärares professionella lärande och utveckling, skolutveckling, praktikteorier, aktionsforskning, mellan-/utvecklingsledarskap i skolan

Forskningsmiljöer och projekt: Didaktiska klassrumsstudier, Skolutveckling och ledarskap, SKUL, Aktionsforskningskollegiet, Svenska Nätverket i Aktionsforskning, SNAF