Göteborgs universitet
Länkstig

SNAF - Svenskt nätverk för aktionsforskning

Svenskt nätverk för aktionsforskning bildades 2019 och samlar svenska och svensktalande finska forskare med intresse för utbildningsfrågor och aktionsforskning. Syftet med nätverket är att utifrån aktionsforskning utveckla utbildning och forskning kring praktiknära frågor inom hela utbildningsväsendet.

Nyheter och sändlista.

Vill du få information om nätverkets aktiviteter? Anmäl dig till SNAF:s sändlista genom att mejla Anette Olin.