Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Peter Johannesson

Doktorand

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Peter Johannesson

Jag är antagen via CUL's forskarskola i ämnet Pedagogiskt arbete och arbetar vid sidan av avhandlingsarbetet som lärare på gymnasiet och har en fil.mag. i svenska språket sedan tidigare. Mina forskningsintressen rör skolförbättring och i synnerhet lärares lärande i dessa sammanhang. Lärandeprocesser är för mig särskilt intressanta, vilka jag belyser med praktikteoretiska perspektiv, och därför blir också andra praktiker viktiga i sammanhanget, som till exempel elevers lärande och delaktighet.

Mina handledare är Anette Olin och Ulf Blossing och jag tillhör forskningsmiljön Skolutveckling och Ledarskap.