Länkstig

Peter Johannesson

Doktorand

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Peter Johannesson

Jag är antagen via CUL's forskarskola i ämnet Pedagogiskt arbete och arbetar vid sidan av avhandlingsarbetet som lärare på gymnasiet och har en fil.mag. i svenska språket sedan tidigare. Mina forskningsintressen rör skolförbättring och i synnerhet lärares lärande i dessa sammanhang. Lärandeprocesser är för mig särskilt intressanta, vilka jag belyser med praktikteoretiska perspektiv, och därför blir också andra praktiker viktiga i sammanhanget, som till exempel elevers lärande och delaktighet.

Mina handledare är Anette Olin och Ulf Blossing och jag tillhör forskningsmiljön Skolutveckling och Ledarskap.