Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marlene Sjöberg

Universitetsadjunkt

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskap och
teknik
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B4 459
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Marlene Sjöberg

Lärares kollegiala samtal om bedömning, lärande och undervisning i naturvetenskap

Jag har arbetat som grundskollärare i matematik och NO-ämnen sedan 1996. Sedan januari 2012 bedriver jag forskarstudier inom ramen för nationella lic-forskarskolan FontD, där Göteborgs universitet är ett av 13 samverkande lärosäten.

Syftet med forskarskolan är att skapa möjlighet för verksamma lärare att inom ramen för sin anställning vidareutbilda sig på forskarnivå. Studierna bedrivs på 80% och kombineras med 20% undervisning på skolan. Mitt forskningsintresse utgår från ett ämnesdidaktiskt perspektiv och rör NO-lärares kollegiala samtal om sambandet mellan bedömning, lärande och undervisning. Läraren undervisar oftast själv i klassrummet, men kollegor utgör en viktig resurs vid planering och utvärdering av undervisning. Lärares lärande och utveckling sker både kollektivt och individuellt. Kollegial planering och utvärdering av NO-undervisning med självkritiskt förhållningssätt har visat sig ha betydelse för lärares lärande. Utifrån ett behov av fler studier om NO-lärares professionsutveckling med avseende på bedömning vill jag bidra med kunskap om NO-lärares kollegiala samtal om relationen mellan bedömning, undervisning och lärande. Med begreppet bedömning avses bedömning i såväl formativt som summativt syfte, bedömning av undervisning respektive elevers lärande, samt bedömning som formella respektive informella aktiviteter.

Länk till FontD: www.isv.liu.se/fontd/licentiandutbildning-09021