Länkstig

Marlene Sjöberg

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskap och teknik
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Marlene Sjöberg

Lärares kollegiala samtal om undervisning, lärande och bedömning i naturvetenskap

Jag har min bakgrund som grundskollärare i NO-ämnen och matematik. Mitt forskningsintresse tar utgångspunkt i ämnesdidaktik och handlar om undervisning, lärande och bedömning i naturvetenskap. I mitt avhandlingsarbete undersökte jag samtal om undervisning i naturvetenskap utifrån dess möjligheter för lärares respektive lärarstudenters lärande och professionella utveckling. Läraren undervisar oftast själv i klassrummet och kollegor utgör ett betydelsefullt stöd vid planering och utvärdering av undervisning. Lärares lärande och utveckling sker således både kollektivt och individuellt.

På IDPP undervisar jag i flera lärarprogram, såsom grundlärarprogrammet och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), främst inom naturvetenskapernas didaktik och VFU.

Jag arbetar med praktiknära skolforskning i samverkan med förskola och skola i åk F-3 med att utveckla ämnesdidaktiska modeller för undervisning om naturvetenskap i yngre åldrar. Projektet är ett ULF-projekt med benämningen ÄMNOS.

Jag deltar även i arbetet med att utveckla betygsstödjande bedömningsstöd i NO-ämnena för skolåren 4-6.