Länkstig

Kristoffer Larsson

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
samhällsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41117 Göteborg
Rumsnummer
B3 363
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Kristoffer Larsson

Publikationer vid annat universitet:

Larsson K. (2011). Kritiskt tänkande i samhällskunskap. En studie som ur ett fenomenografiskt perspektiv belyser manifesterat kritiskt tänkande bland elever i grundskolans år 9. Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, nr 7. Karlstad University Press. Licentiatuppsats. Länk: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:393342

Larsson K. (2012). Elevers kritiska tänkande i grundskolans samhällskunskap. I Lödén H. (red.) Forskning av och för lärare, s. 165-179. Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, nr 21. Karlstad University Press.