Länkstig

Kristoffer Larsson

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning samhällsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41117 Göteborg
Rumsnummer
B3 363
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Kristoffer Larsson

Docent i ämnesdidaktik med inriktningar (Göteborgs universitet) och fil. dr. i ämnesdidaktik med inriktningar (Göteborgs universitet).

Forskningsintresse:

Mitt primära forskningsintresse handlar om kritiskt tänkande inom samhällskunskap och andra samhällsorienterande ämnen. Jag ägnar mig även åt forskning kring begreppsförståelse och begreppsbildning inom dessa ämnen. Teoretiskt utgår jag oftast från ett fenomenografiskt och variationsteoretiskt perspektiv. Under senare tid har jag varit engagerad i, bland annat, två forskningsprojekt som finansierats av Skolforskningsinstitutet. Det ena projektet har handlat om undervisning som kan stärka elevers kritiska tänkande i samhällskunskap. Det andra om undervisning som kan utveckla elevers begreppsförståelse i samhällskunskap.

Utbildning och samverkan:

Min huvudsakliga undervisning gäller samhällskunskapsdidaktik och ämnesdidaktik inom övriga samhällsorienterande ämnen. Jag undervisar på grund-, avancerad- och forskarnivå. För närvarande handleder jag två doktorander. Jag är också (sedan 2015) projektledare för ett större samverkansprojekt på uppdrag av Skolverket.