Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kristoffer Larsson

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
samhällsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41117 Göteborg
Rumsnummer
B3 363
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Kristoffer Larsson

Publikationer vid annat universitet:

Larsson K. (2011). Kritiskt tänkande i samhällskunskap. En studie som ur ett fenomenografiskt perspektiv belyser manifesterat kritiskt tänkande bland elever i grundskolans år 9. Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, nr 7. Karlstad University Press. Licentiatuppsats. Länk: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:393342

Larsson K. (2012). Elevers kritiska tänkande i grundskolans samhällskunskap. I Lödén H. (red.) Forskning av och för lärare, s. 165-179. Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, nr 21. Karlstad University Press.