Länkstig

Rolf Lander

Professor emeritus

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Rolf Lander

Forskningsintressen Reformer och förändring i svensk skola, både på system- och skolnivå. Skolutveckling. Lärares professionella självkänsla och utveckling. Utvärdering, dels av försöks- och utvecklingsprocesser, dels effektstudier. Kvalitativa och kvantitativa fallstudier.

Undervisningsintressen Kurser om forskningsmetodik och metodologi, utvärdering och skolutveckling. Handledning.

Nyckelord skolutveckling, reformer, utvärdering

Forskningsmiljöer och projekt Skolutveckling