Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Klas Andersson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
C428
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Klas Andersson

Forskningsintressen

Mitt ena forskningsintresse rör skolutveckling och framför allt förhållandet mellan skolorganisation och elevers resultatutveckling. Inom ramen för detta intresse har jag arbetat tillsammans med Maria Jarl och Ulf Blossing i VR-projektet: Att organisera skolframgång (2012-2016). Mitt andra forskningsintresse handlar om hur skolan, och speciellt den samhällskunskapsundervisning som bedrivs i skolan, påverkar medborgarkompetensen bland unga medborgare. Tidigare har jag i VR-projektet: Hur påverkar reformer av samhällskunskap ungas medborgarkompetens? (2015-2017) arbetat med statsvetare för att undersöka effekter av samhällskunskapsundervisning. Från 2018 jobbar jag tillsammans med Kristoffer Larsson, vid Institutionen för Didaktik och Pedagogisk Profession, GU, i ett forskningsprojekt finansierat av Skolforskningsinstitutet: Hur lära sig att tänka kritiskt i samhällskunskap? (se https://idpp.gu.se/forskning/forskningsprojekt/kritiskt-tankande-i-samh…). Vidare jobbar jag tillsammans med Henrik Friberg-Fernros, Statsvetenskapliga institutionen, GU, med ett IFAU-finansierat projekt för att undersöka hur skollagens krav på vetenskaplig grund uppfattas i relation till undervisning av värden. Jag har en bakgrund som gymnasielärare i samhällskunskap.