Länkstig

Maria Jarl

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
40530 Göteborg
Rumsnummer
A3 125
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Universitetslektor

Universitetsledningen
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
40530 Göteborg
Rumsnummer
A3 125
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Maria Jarl

Presentation

Maria Jarl är universitetslektor i utbildningsvetenskap vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Maria har en doktorsexamen i statsvetenskap och hon har tidigare varit gästforskare vid Scandinavian Consortium for Organizational Research (Scancor), Stanford University. Hon har dessutom har flera års erfarenhet av ledningsuppdrag inom lärarutbildningen både vid Göteborgs universitet och nationellt som ordförande för lärarutbildningskonventet, och hon har också varit rektorsråd i lärarutbildningsfrågor vid Göteborgs universitet.

Forskningsintressen

Maria Jarls huvudsakliga forskningsintressen handlar om utbildningspolitik och om offentlig förvaltning. Särskilt har hennes forskning fokuserat den politiska styrningen av skolan och organisation och ledarskap inom skolans område. Hon har tidigare lett forskningsprojektet Att organisera för skolframgång (finansierat av Vetenskapsrådet) och för närvarande deltar hon i forskningsprojektet Skolans målstyrning 1919-2020: från progressivism till NPM/nyliberalism (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond).

Utöver forskningen är Maria engagerad i ledningen av flera nationella projekt och samarbeten. Hon är medlem i Sveriges universitets- och högskolors förbunds (SUHFs) expertgrupp för lärarutbildning och i Samverkansgruppen SUHF-Skolverket, samt deltar i den nationella samordningen av ULF-verksamheten. Maria har också uppdrag som ledamot i insynsrådet vid Skolverket; styrelsen för Stiftelsehögskolan i Jönköping, Jönköping University; vetenskapliga rådet vid Skolforskningsinstitutet; Fakultetsstyret for Fakultet for Humaniora, Idretts- och Utdanningsvitenskap, Universitetet i Söröst-Norge; och i Rådet för professioner i skolväsendet vid Skolverket.