Länkstig

Carina Cardemil

Om Carina Cardemil

Carina Cardemil tog sin tandläkarexamen vid Karolinska Institutet i Stockholm och fullföljde sin specialistutbildning i käkkirurgi 2008 i Göteborg. Hon är inskriven som doktorand vid avdelningen för Biomaterialvetenskap vid Göteborgs universitet och tjänstgör som specialist i käkkirurgi vid Universitetssjukhuset Örebro.

Forsknings intressen:

• Benremodellering och inflammation hos patienter med käkbensnekros som behandlats med bisfosfonater.

• Inläkning av implantat och biomaterial i osteoporotiskt ben efter tillförsel av anti-osteoporotiska läkemedel.

• Skillnader i benstruktur och cellulära mekanismer vid östrogenbrist vid olika lokalistationer i skelettet.