Länkstig

Georgios Tsikandylakis

Anknuten till forskning

Avd för ortopedi
Besöksadress
Bruna stråket 11b, vån 5 SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Avd för Ortopedi vid Inst för Kliniska vetenskaper
41345 Göteborg

Om Georgios Tsikandylakis

Georgios Tsikandylakis disputerade i mars 2021

Titel på avhandlingen: The role of head size in total hip arthroplasty - Dislocation, wear and cup stability. Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Höftkulans storlek har betydelse i total höftproteskirurgi