Länkstig

Erik Gerner

Forskarstuderande

Avd för biomaterialvetenskap
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe 20

Om Erik Gerner

AKTUELLT:

Erik Gerner disputerade inom ämnet biomaterialvetenskap, den 9 september 2022

Titeln på hans avhandling är - Role of sodium salicylate as virulence inhibitor for soft tissue infections

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Nya sätt att behandla och förebygga infektioner i svårläkta sår

FORSKNING:

Erik Gerner holds a master of science in biotechnology and graduated from Chalmers University of Technology in 2011. Since then, Erik has worked at the Gothenburg-based medical device company Mölnlycke Health Care with a focus on developing wound care solutions for infected wounds. Since 2018, Erik pursues PhD studies at the Department of Biomaterials at University of Gothenburg. The industrial PhD project is about finding novel treatment solutions for infected wounds, with a focus on targeting the bacterial communicating system - quorum sensing. The project is co-financed by Mölnlycke and the Swedish foundation for strategic research (SSF) and involves in vitro, ex vivo and in vivo models.

Research website: https://www.gu.se/en/research/trobos-group

Research interests:

  • Wound infections and imparied wound healing
  • Bacterial pathogenesis and virulence
  • Biofilm formation, visualization
  • Quorum sensing
  • Inflammation
  • in vivo infection models