Länkstig

Forugh Vazirisani

Forskningsingenjör

Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 7B
41390 Göteborg
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Forugh Vazirisani

Forugh Vazirisani har grundexamen i BMA och licentiate examen i Mikrobiologi vid Göteborgs Universitet. Hon disputerade vid Institutet av Odontologi, Göteborgs Universitet, 2008 med avhandling "Molecular and cellular control of palate development in the mouse". Hon har för närvarande en post doc position vid avdelning för Biomaterialvetenskap.

Forsknings intressen: •Karakterisering av bakteriella membranvesiklar •Kommunikation mellan celler med särskilt fokus på membranvesiklar •Funktionell verkan av membranvesiklar på immunceller