Länkstig

Sara Svensson

Om Sara Svensson

Sara Svensson har studerat bioteknik på Chalmers Tekniska Högskola och utexaminerades som civilingenjör år 2006. Examensarbetet utfördes i samarbete med UK Tissue Engineering Centre vid universitetet i Manchester där hon undersökte proteinadsorption och endotelcellsadhesion på bakteriecellulosa. Hennes intresse för cell-material-interaktioner ledde henne till avdelningen för biomaterial 2006, där hon påbörjade ett doktorandprojekt inom BIOMATCELL VINN Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy 2008.

Forsknings intressen: •Nanostrukturer och den roll de spelar för immunförsvaret och för bakteriell adhesion och överlevnad.

•Mekanismen bakom nanostrukturerade ädelmetallsbeläggningar med förmåga att minska infektioner hos patienter.

•Gränsskiktet mellan vävnad och implantat, speciellt genom att utnyttja en lasermikrodissektionsteknik som möjliggör att isolera celler på olika avstånd från materialytan för att sedan undersöka dess genuttryck.  

Figure S2: Multiple SEM images taken with 5000x magnification stitched together for an overview of Staphylococcus epidermidis growth and biofilm formation on nanostructured and smooth Au surfaces after 2, 24, and 48 hours of static incubation. Abbreviations: Nano, nanostructured gold surface; SEM, scanning electron microscopy; Smooth, smooth gold surface Published in: Svensson S, Forsberg M, Hulander M, Vazirisani F, Palmquist A, Lausmaa J, Thomsen P, Trobos M. The role of nanostructured gold surfaces on monocyte activation and Staphylococcus epidermidis biofilm formation. International Journal of Nanomedicine, January 2014

Animation: The bacteria-surface interface on smooth and nanostructured gold surfaces were visualized after ion milling in a focused ion beam-scanning electron microscope (FIB-SEM). The attachment of Staphylococcus epidermidis to nanostructured gold relies on a few discrete attachment points between the bacterial cell wall and the immobilized nanoparticles, whereas the cell wall is in continuous contact with the smooth surface. Published in: Svensson S, Forsberg M, Hulander M, Vazirisani F, Palmquist A, Lausmaa J, Thomsen P, Trobos M. The role of nanostructured gold surfaces on monocyte activation and Staphylococcus epidermidis biofilm formation. International Journal of Nanomedicine, January 2014