Göteborgs universitet

Ett rättvist arbetsliv

Hur får vi ett hållbart arbetsliv? Arbetsmarknader, arbetsliv och arbetsmarknadspolitik förändras – bland annat som konsekvenser av teknologisk förändring, logiker för styrning och demografisk utveckling. Dessa förändringar påverkar också synen på kunskap, lärande och utbildningens roll. Verksamhetsområdet synliggör, problematiserar och analyserar flera utmaningar.

I Norden är såväl utbildning som arbetsmarknad segregerad och könsuppdelad. Föreställningar om kön och genus får konsekvenser för bland annat studie- och arbetsvillkor, löner samt fördelning av makt och resurser i samhället. Den ”gröna” omställningen, kompetensförsörjning och rekrytering ägnas särskild uppmärksamhet vid sidan av undervärderingen av kvinnodominerade yrken genom löner och arbetsvillkor. Analyser av normer kring omsorg, teknik och kön visar hur uppdelning av det obetalda omsorgs- och hushållsarbetet i förlängningen påverkar hushållens klimatpåverkan. Begreppet ”plats” används som förklaringsmodell på flera sätt för att problematisera lokala och regionala arbetsmarknader, dess genusrelationer och könsmärkta villkor.