Göteborgs universitet

Ett jämlikt Norden

Hur får vi ett jämlikt Norden som inkluderar alla? Vi bidrar med nya och fördjupade nordiska perspektiv på aktuella frågeställningar och synliggör utmaningar för den nordiska välfärdsmodellen.

Verksamhetsområdets projekt rör frågor som våldsutsatthet, bemötande och inkludering/exkludering, ekonomisk utsatthet och äldre lgbti-personers livsvillkor. Det mesta av det nordiska arbetet sker genom NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. NIKK är placerat på Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet.