Göteborgs universitet

Historik

Genom åren har vi utfört en mängd olika uppdrag, gett ut publikationer, skrivit remissvar, genomfört arrangemang tillsammans med olika aktörer, anordnat konferenser, seminarier, föreläsningsserier, kurser och debattsamtal.

Verksamhetsberättelse 

I verksamhetsberättelsen för föregående år finner du en översikt över sekretariatets uppdrag, samt de evenemang som vi har anordnat eller samarrangerat. 

G-konferenser

Vi har i många år arrangerat Sveriges största konferenser för genusforskning, ofta i samverkan med andra universitet. Nästa nationella genuskonferens arrangeras av Karlstads universitet i oktober 2022.

Med nationella konferenser, som sedan 2012 kallats g-konferenser, har Nationella sekretariatet för genusforskning samlat det allt större, tvärvetenskapliga fältet genusforskning. Det finns i Sverige idag forskare med genusinriktning inom så gott som samtliga akademiska discipliner. Samtidigt forskas också inom ämnet genusvetenskap. 

Nu har stafettpinnen för nästa g-konferens gått vidare till Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet. G22 planeras till 26-28 oktober 2022.