Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Historik

Genom åren har vi utfört en mängd olika uppdrag, gett ut publikationer, skrivit remissvar, genomfört arrangemang tillsammans med olika aktörer, anordnat konferenser, seminarier, föreläsningsserier, kurser och debattsamtal.

Verksamhetsberättelse 

I verksamhetsberättelsen för föregående år finner du en översikt över sekretariatets uppdrag, samt de evenemang som vi har anordnat eller samarrangerat. 

G-konferenser

Vi har under flera års tid arrangerat Sveriges största konferenser för genusforskning, i samverkan med andra universitet. Nästa g-konferens arrangeras av Karlstads universitet.

g-konferenserna har samlat det breda och tvärvetenskapliga fält som svensk genusforskning idag utgör och därigenom skapat förutsättningar för kritisk granskning, utbyte av erfarenheter och möjligheter till nya konstellationer. Huvudsaklig målgrupp är forskare.

När konferensen g12 arrangerades i Göteborg 2012 blev det en nystart för sekretariatets tidigare tradition att arrangera återkommande nationella genuskonferenser. Två år senare arrangerades g14 i samverkan med UCGS, Umeå universitet, och g16 arrangerades i samverkan med Tema genus, Linköpings universitet. g19 arrangerades i Göteborg 7-9 oktober 2019.

g-konferenserna har syftat till att samla det breda och tvärvetenskapliga fält som svensk genusforskning idag utgör, och därigenom skapa förutsättningar för kritisk granskning, utbyte av erfarenheter och möjligheter till nya konstellationer. Huvudsaklig målgrupp har varit forskare, men konferensen har varit öppen för vem som helst att anmäla sig till.

Genusforskning är ett ungt forskningsfält där det ständigt pågår utveckling kring begrepp, metoder och forskningsobjekt. Idag finns forskare med genusinriktning inom så gott som samtliga akademiska discipliner och tvärdiscipliner, samtidigt som det finns forskare inom ämnet genusvetenskap. Övergripande teman och key note sessioner har diskuterats fram av en vetenskaplig kommitté. Vidare har konferensprogrammet utgjorts av inskickade abstracts från forskare och praktiker inom genus- och jämställdhetsfältet.