Göteborgs universitet
Länkstig

Genus, arbete och plats

En av Sekretariatets forskare är redaktör för ett temanummer av Tidskrift för genusvetenskap, en av Nordens största referee-granskade tidskrifter för aktuell tvärvetenskaplig genusforskning. Temat är genus, arbete och plats.

För att få en djupare förståelse av arbetslivets genusrelationer behöver genuskodning/könsmärkning av arbete och plats förstås som en enhet. Temanumret tar utgångspunkt i forskning i skärningspunkten mellan genusvetenskap, arbetsvetenskap och kulturgeografi. Innehållet struktureras utifrån en tredelad modell:

  1. studier om lokala och regionala arbetsmarknader och dess genusrelationer
  2. forskning med fokus på materiella och rumsliga aspekter av arbetets organisering
  3. studier om hur föreställningar om plats påverkar arbetstagares dagliga arbete 

Utgivning för tidskriftens temanummer är planerad till våren 2024.

Vi samverkar med:
Ulrika Jansson, fil dr i arbetsvetenskap  och utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning, är redaktör tillsammans med Lena Grip, docent i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Vi samverkar också med ordinarie redaktörer och temanumrets skribenter.