Göteborgs universitet
Länkstig

Ett fritt kunskapssamhälle

Vad behövs i ett fritt kunskapssamhälle? Vi arbetar med frågor om villkoren för utbildning och forskning. Högskolesektorn analyseras både utifrån sin betydelse för ett demokratiskt samhälle och som arbetsplatser med sina särskilda arbetsförhållanden, normer och strukturer.

Betydelsen av vetenskapliga analyser, fakta och resultat är ifrågasatt idag. Auktoritära, populistiska, och nationalistiska idéströmningar siktar särskilt in sig på att ogiltiggöra kritiska kunskapsperspektiv, till exempel sådana som synliggör utsatta minoriteter, exkluderande normer kring kön, kropp och etnicitet, och hur makt och förtryck skapar ojämlikhet. I denna kontext blir det särskilt viktigt att lyfta fram genusforskares och genusvetares specifika villkor. Men inom de akademiska strukturerna finns också problem. Därför fokuserar vi också på lärares, forskares och studenters utsatthet för hat, hot och genusbaserat våld.