Göteborgs universitet

Verksamhet

Sekretariatets verksamhet är forskningsdriven och har nationell, nordisk och internationell samverkan i fokus.

Verksamhetens övergripande syfte är att bidra till en kunskapsutveckling som främjar hållbara villkor för forskning, utbildning och arbetsliv. Sekretariatets forskare och utredare genomför forskningsöversikter, utredningar och analyser samt identifierar kunskapsluckor och forskningsbehov. Vi kommunicerar resultat från vår verksamhet och bidrar med kunskap, expert- samt processtöd inom våra kunskapsområden. Arrangemang av, och medverkan på, seminarier, dialogsamtal, nätverksträffar och konferenser är också en del av verksamheten. Sexuella trakasserier i studie- och arbetsmiljöer, demografiska utmaningar och framtidens arbetsliv, hållbarhetsmålen och Agenda 2030, samt hat och hot mot forskare, är exempel på teman som sekretariatet prioriterar för tillfället.