Göteborgs universitet

Verksamhet

Sekretariatets verksamhet är forskningsdriven och har nationell, nordisk och internationell samverkan i fokus.

Verksamhetens övergripande syfte är att bidra till en kunskapsutveckling som främjar hållbara villkor för forskning, utbildning och arbetsliv. Sekretariatets forskare och utredare genomför forskningsöversikter, utredningar och analyser samt identifierar kunskapsluckor och forskningsbehov. Vi kommunicerar resultat från vår verksamhet och bidrar med kunskap, expert- samt processtöd inom våra kunskapsområden. Arrangemang av, och medverkan på, seminarier, dialogsamtal, nätverksträffar och konferenser är också en del av verksamheten.

Verksamhetsområden

Vår verksamhet har huvudfokus på och organiseras inom tre verksamhetsområden och ett stödområde, som sinsemellan samverkar varandra och helheten:

  • Ett hållbart arbetsliv
  • Ett fritt kunskapssamhälle
  • Ett jämlikt Norden
  • Stöd till nordisk kunskap

Teman

Just nu prioriterar vi att arbeta med följande teman, som är relevanta både inom och mellan våra verksamhetsområden:

  • Forsknings- och högskolepolitik i en ny tid
  • Omställning av arbete och utbildning
  • Utsatta livsvillkor i Norden

Här nedan kan du läsa mer om våra teman och aktuella projekt vi arbetar med, inom ramen för dem. Du kan också läsa mer om vårt stöd till nordisk kunskap och våra nyheter.