Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Publikationer

Här kan du ta del av publikationer, kopplade till vår verksamhet. De har tagits fram i såväl egen regi som i samverkan med och på uppdrag av andra aktörer.

2021

“Some Things Stick”: Secondary Traumatization Among Police Officers and Medical Personnel Meeting With Raped Women 
(link to GUP, Gothenburg University Library)

Authors: Lisa Rudolfsson and Eneka Sinani (2021)
Publisher: Traumatology, Advanced online publication, 1-10

2021

Hatbrott mot LGBTI-personer i Norden (PDF)
Författare: NIKK (2021)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 51
Tillgänglig version: https://pub.norden.org/temanord2021-546/
Gender and Sustainability: An International Research Review (PDF)
Authors: Kajsa Widegren & Jimmy Sand (2021)
Publisher: GENDERACTION
Pages: 40
A Sustainability Approach To Horizon Europe Cluster 1: Health (PDF)
Author: Susanna Young Håkansson (2021)
Publisher: GENDERACTION
Pages: 7
A sustainability approach to Horizon Europe Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive Society (PDF)
Author: Susanna Young Håkansson (2021)
Publisher: GENDERACTION
Pages: 7
A Sustainability Approach To Horizon Europe Cluster 3: Civil Security For Society (PDF)
Author: Susanna Young Håkansson (2021)
Publisher: GENDERACTION
Pages: 7
A Sustainability Approach To Horizon Europe Cluster 4 AND 5: Digital, Industry And Space And Cluster 5: Climate, Energy And Mobility (PDF)
Author: Susanna Young Håkansson (2021)
Publisher: GENDERACTION
Pages: 6
A Sustainability ApproachTO Horizon Europe Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture And Environment (PDF)
Author: Susana Young Håkansson (2021)
Publisher: GENDERACTION
Pages: 7
‘The right man in the right place’ – the consequences of gender-coding of place and occupation in collaboration processes (PDF)
Authors: Lena Grip, Ulrika Jansson (2021)
Publisher: European Journal of Women’s Studies
Pages: 16
Report on policy development in research and innovation (Policy Benchmark) (PDF)
Authors: Jimmy Sand (2021)
Publisher: GENDERACTION
Pages: 5
Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTl-personer i Norden (PDF)
Författare: Siverskog, Anna & Måwe, Ida (2021)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 72
Tillgänglig version av rapporten: https://pub.norden.org/temanord2021-527/
Jämställdhetseffekter av Covid-19 (PDF)
Författare: Young Håkansson, Susanna (2021)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 23
Genusperspektiv på framtidens högteknologiska arbetsliv – en nordisk forskningsöversikt om utbildningsval inom STEM (PDF)
Författare: Jansson, Ulrika & Sand, Jimmy (2021)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 176
Tillgänglig version av rapporten: https://pub.norden.org/temanord2021-518/
"At Least I Tried”: Swedish Police Officers’ Experiences of Meeting with Women Who Were Raped (PDF)
Author: Rudolfsson, Lisa (2021)
Publisher: Journal of Police and Criminal Psychology
Pages: 12
The Gender Dimension in Research and Innovation: Results from a global survey on research funding organisations (PDF)
Authors: Young Håkansson, Susanna & Sand, Jimmy (2021)
Publisher: Swedish Secretariat for Gender Research, Gothenburg University
Pages: 59
Sexual and gender harassment in Swedish workplaces: A prospective cohort study on implications for long-term sickness absence (PDF)
Authors: Blindow, Katarina, Bondestam, Fredrik, Johansson, Gun, Bodin, Theo, Westerlund, Hugo, Nyberg, Anna (2021)
Publisher: Scandinavian Journal of Work, environment & Health
Pages: 9

2020

Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv – en forskningsöversikt (PDF)
Författare: Simonsson, Angelica (2020)
Utgivare: Nationella sekretariatet för genusforskning för Kantar Sifo
Sidor: 90
Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study (PDF)
Authors: Magnusson Hanson, Linda L., Nyberg, Anna, Mittendorfer-Rutz, Ellenor, Bondestam, Fredrik, Madsen, Ida E. H. (2020)
Publisher: Bmj-British Medical Journal. 370
Pages: 8
Sexuellt trakasserad på jobbet. En nordisk forskningsöversikt (PDF)
Författare: Svensson, Malin (2020)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 79
Sexuellt trakasserad på jobbet: En nordisk forskningsöversikt i korthet (PDF)
Författare: Måwe, Ida (2020)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 15
Sexual Harassment in the Research and Higher Education Sector (PDF)
Authors: Lundqvist, Maja (2020) in cooperation with the subgroup on Gender Harassment in Academia
Publisher: European Research Area and Innovation Committee, ERAC
Pages: 74
Sexual Harassment in Higher Education. A Systematic Review (PDF)
Authors: Bondestam, Fredrik & Lundqvist, Maja (2020)
Publisher: European Journal of Higher Education. 10:4, s. 397-419
Pages: 24
Genusperspektiv på regionala utmaningar, regionalpolitik och demografisk utveckling i en nordisk kontext: en kunskapsöversikt (PDF)
Författare: Grip, Lena (2020)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 36