Göteborgs universitet
Länkstig

Remissvar och skrivelser

I särskilt fokus för vårt arbete är den forsknings- och innovationsproposition som regeringen presenterar vart fjärde år. Vi bidrar även till andra utredningar med bäring på de kunskapsområden som är centrala i vår verksamhet.