Göteborgs universitet

Samverkan

Nationell, nordisk och internationell samverkan är en viktig del av sekretariatets verksamhet.

För att möta globala samhällsutmaningar behövs beprövad kunskap. Genom samverkan bidrar vi med forskningsdriven kunskap om makt, genus och hållbara villkor. Vi deltar i nätverk, allianser och konsortier där vår kunskap är efterfrågad. Där bidrar vi med kunskap i expertgrupper, på konferenser och i rådgivande organ. Vi bistår också med expertstöd i samverkansuppdrag och genomför komparativa analyser, systematiska forskningsöversikter och forskningsprojekt.

Är du intresserad av att samverka med oss?

Sekretariatet har mångårig erfarenhet av forskning och analys av hållbara villkor för forskning, utbildning och arbetsliv. Den expertis vi har byggt upp gör att vi har möjlighet att ta oss an uppdrag och initiera samverkansprojekt. Vi kan också erbjuda stöd och inspel i pågående processer hos våra samverkansparter. Välkommen att kontakta föreståndare Fredrik Bondestam, fil dr sociologi, för dialog om vad våra verksamheter skulle kunna genomföra tillsammans.