Göteborgs universitet

SUPPORTER

Högre utbildning inom idrott och idrottsinstitutioner karaktäriseras av ojämställda villkor och utbredd problematik kring genusbaserad utsatthet, rasism och homofobi. SUPPORTER (Securing Sports Education Through Innovative and Inclusive Gender Equality Plans) är ett EU-projekt finansierat under Horizon-Widera 2022.

Syftet är att bidra till mer inkluderande jämställdhet inom European Research Area (ERA) genom ett fokus på idrottsutbildningar.

Projektet stödjer åtta institutioner i deras arbete med att utveckla intersektionella, inkluderande och effektfulla jämställdhetsplaner, skräddarsydda för idrottshögskolor och universitet. Genom att bygga vidare på ämnesexpertis och forskningsbaserade metoder för kunskapsutbyte och utbildning skapas ett program för kapacitetsuppbyggnad och ömsesidigt lärande. Projektet ger också stöd och mentorskap för utveckling av jämställdhetsplanerna och har långsiktig potential att bidra till förändringar inom fler institutioner, i linje med målen för Ljubljanadeklarationen.

SUPPORTER koordineras av European Science Foundation (ESF). Göteborgs universitets projektteam består av Sofia Strid (projektledare), Karin Grahn, Suzanne Lundvall och sekretariatets forskare Angelica Simonsson. Projektet startar i april 2023 och avslutas i september 2025.

Vi samverkar med:
Elva parter i Europa, huvudparterna: European Science Foundation, Frankrike och South-East European Research Centre, Grekland samt svenska forskningsledaren Sofia Strid, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, samt Karin Grahn och Suzanne Lundvall, Institutionen för Kost och Idrottsvetenskap 

Publicerat i ämnet

Re-imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region
(länk till publikationen på Policy Press)

Författare: Sumaya Jirde Ali, Silas Aliki, Hildur Fjóla Antonsdóttir, Elin Bjarnegård, Dolores Calvo, Paulina de los Reyes, Åsa Eldén, Anne Hellum, Anne Laure Humbert, Mads Ananda Lodahl, Silje Lundgren, Maja Lundqvist, Heta Mulari, Angelica Simonsson, Lea Skewes, Sigbjørn Skåden, Sofia Strid och Kajsa Widegren (2023)

Redaktörer: Maja Lundqvist, Angelica Simonsson och Kajsa Widegren.

Boken finns tillgänglig i bokhandeln och via förlaget Policy Press/Bristol University Press samt som OpenAccess.