Göteborgs universitet

UniSAFE

Trots omfattningen, den politiska betydelsen och det växande intresset för akademin är genusbaserat våld i forskningsorganisationer till stor del underrapporterat och outforskat. Utan tillräcklig kunskap, infrastruktur, åtgärder och aktiviteter på plats inom akademin är det svårt att helt förhindra, skydda eller lagföra.

UniSAFE är ett EU-finansierat projekt som syftar till att producera bättre kunskap om genusbaserat våld och sexuella trakasserier i forskningsorganisationer och att översätta denna kunskap till operativa verktyg för högre utbildning, forskningsorganisationer och beslutsfattare. 

Under tre år kommer UniSAFE att tillhandahålla uppdaterade, robusta och pålitliga kvantitativa och kvalitativa data om genusbaserat våld och sexuella trakasserier, inklusive nyligen framväxande former av våld, vid universitet och forskningsorganisationer. 

Forskning och uppsökande aktiviteter riktade till forskare, intressenter och beslutsfattare kommer att genomföras över hela EU under tre år. Projektet kommer att analysera mekanismerna för genusbaserat våld och sexuella trakasserier på tre olika nivåer, med hjälp av en holistisk forskningsmodell. Denna fördjupade kunskap om befintliga problem, nuvarande och framtida prioriteringar kommer att resultera i en operativ verktygslåda och rekommendationer för att minska genussbaserat våld och sexuella trakasserier inom det europeiska akademiska och forskningsområdet. 

UniSAFE  består av ett  tvärvetenskapligt konsortium med nio europeiska partner. Flera forskare vid Nationella sekretariatet för genusforskning ingår i det svenska teamet, som leds av Göteborgs universitet, och bidrar med forskningsexpertis om genussbaserat våld och sexuella trakasserier till två huvuduppgifter:  

  • Att utveckla en undersökning om prevalens och effekter, som omfattar 45 forskningsorganisationer (med 450 000 respondenter) i 15 EU-medlemsstater  

  • Att genomföra en forskningsanalys av aktuell politik för området i EU27 

Vi samverkar med

Nio av EUs medlemsländer,  forskare inom genderbased violence (GBV) och sexual harassment (SH) i EU, Sofia Stridh vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet.

Publicerat i ämnet

Re-imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region
(länk till publikationen på Policy Press)

Författare: Sumaya Jirde Ali, Silas Aliki, Hildur Fjóla Antonsdóttir, Elin Bjarnegård, Dolores Calvo, Paulina de los Reyes, Åsa Eldén, Anne Hellum, Anne Laure Humbert, Mads Ananda Lodahl, Silje Lundgren, Maja Lundqvist, Heta Mulari, Angelica Simonsson, Lea Skewes, Sigbjørn Skåden, Sofia Strid och Kajsa Widegren (2023)

Redaktörer: Maja Lundqvist, Angelica Simonsson och Kajsa Widegren.

Boken finns tillgänglig i bokhandeln och via förlaget Policy Press/Bristol University Press samt som OpenAccess. 

 

Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor (PDF)
Författare: Rudolfsson, Lisa, Dahlman-Wright, Karin, Löfgren, Lotta, Toropova, Anna och Björklund, Christina (2022)
Utgivare: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet
Sidor: 50
Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv – en forskningsöversikt (PDF)
Författare: Simonsson, Angelica (2020)
Utgivare: Nationella sekretariatet för genusforskning för Kantar Sifo
Sidor: 90
Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study (PDF)
Authors: Magnusson Hanson, Linda L., Nyberg, Anna, Mittendorfer-Rutz, Ellenor, Bondestam, Fredrik, Madsen and Ida E. H. (2020)
Publisher: Bmj-British Medical Journal. 370
Pages: 8
Sexuellt trakasserad på jobbet. En nordisk forskningsöversikt (PDF)
Författare: Svensson, Malin (2020)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 79
Tillgänglig version av rapporten: https://pub.norden.org/temanord2020-511/
Sexuellt trakasserad på jobbet: En nordisk forskningsöversikt i korthet (PDF)
Författare: Måwe, Ida (2020)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 15
Sexual Harassment in Higher Education. A Systematic Review (PDF)
Authors: Bondestam, Fredrik and Lundqvist, Maja (2020)
Publisher: European Journal of Higher Education. 10:4, s. 397-419
Pages: 24
Sexual Harassment in the Research and Higher Education Sector (PDF)
Authors: Lundqvist, Maja (2020) in cooperation with the subgroup on Gender Harassment in Academia
Publisher: European Research Area and Innovation Committee, ERAC
Pages: 74
Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i akademin. En internationell forskningsöversikt (PDF)
Författare: Lundqvist, Maja och Bondestam, Fredrik (2019)
Utgivare: Universitets- och högskolerådet
Sidor: 92
Sexuella trakasserier i akademin. En internationell forskningsöversikt (PDF)
Författare: Bondestam, Fredrik och Lundqvist, Maja (2018)
Utgivare: Vetenskapsrådet
Sidor: 116