Göteborgs universitet

GENDERACTIONplus

Genusbaserat våld och trakasserier är vanligt förekommande i högre utbildning och forskning i hela EU. Två av tre studenter och anställda har erfarenheter av någon form av genusbaserat våld enligt aktuell forskning*. Konsekvenserna är allvarliga för individer, grupper, institutioner, och inte minst för kvaliteten i forskning och utbildning.

Därför är utvecklingen av åtgärder och strategier för att motverka genusbaserat våld prioriterat av EU, och ett relevant fokus för GENDERACTIONplus. I projektet samordnar Nationella sekretariatet för genusforskning policyutveckling kring genusbaserat våld och trakasserier inom det europeiska forskningsområdet. Det görs genom att samla in relevant forskning och analysera situationen i EU:s medlemsstater.  

Projektet ska utveckla användbara förebyggande åtgärder för forskningsfinansierande organisationer. Engagemanget på nationell nivå kommer stödjas genom en policymall för nolltolerans kring genusbaserat våld och trakasserier. Flera planerade aktiviteter inkluderar till exempel seminarier och kunskapsutveckling för nyckelaktörer i EUs forskningspolitiska landskap och riktade workshops som stärker deltagandet från civilsamhällets organisationer. 

 

Aktiviteter

• Vi analyserar aktuellt forskningsläge och policyutveckling om genusbaserat våld och trakasserier inom det europeiska forskningsområdet 

• Vi sammanställer och analyserar pågående och planerade aktiviteter bland forskningsfinansierande organisationer, inriktat på förebyggande åtgärder i nationella sammanhang 

• Vi utvecklar en nolltoleranspolicy mot genusbaserat våld och trakasserier för forskningsfinansierande organisationer och nationella myndigheter 

• Vi stärker kompetensen om genusbaserat våld och trakasserier för intressenter inom det europeiska forskningsområdet 

Rapporter som färdigställs: 

• Benchmarkrapport om genusbaserat våld och trakasserier riktad till nationella myndigheter och forskningsfinansierande organisationer i EU 

• Sammanställning av nuvarande och framtida förebyggande åtgärder mot genusbaserat våld och trakasserier för forskningsfinansierande organisationer 

• En mall för en nolltoleranspolicy mot genusbaserat våld och trakasserier för forskningsfinansierande organisationer och nationella myndigheter i EU 

Vi samverkar med: 

Enskilda parter i respektive delprojekt. EUs medlemsländer med fokus på deras utbildningsdepartement och nationella forskningsfinansiärer, Sofia Strid, forskare på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. 

Publicerat i ämnet

Re-imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region
(länk till publikationen på Policy Press)

Författare: Sumaya Jirde Ali, Silas Aliki, Hildur Fjóla Antonsdóttir, Elin Bjarnegård, Dolores Calvo, Paulina de los Reyes, Åsa Eldén, Anne Hellum, Anne Laure Humbert, Mads Ananda Lodahl, Silje Lundgren, Maja Lundqvist, Heta Mulari, Angelica Simonsson, Lea Skewes, Sigbjørn Skåden, Sofia Strid och Kajsa Widegren (2023)

Redaktörer: Maja Lundqvist, Angelica Simonsson och Kajsa Widegren.

Boken finns tillgänglig i bokhandeln och via förlaget Policy Press/Bristol University Press samt som OpenAccess. 

 

Gender and Sustainability: An International Research Review (PDF)
Authors: Widegren, Kajsa and Sand, Jimmy (2021)
Publisher: GENDERACTION
Pages: 40
A Sustainability Approach To Horizon Europe Cluster 1: Health (PDF)
Author: Young Håkansson, Susanna (2021)
Publisher: GENDERACTION
Pages: 7
A sustainability approach to Horizon Europe Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive Society (PDF)
Author: Young Håkansson, Susanna (2021)
Publisher: GENDERACTION
Pages: 7
A Sustainability Approach To Horizon Europe Cluster 3: Civil Security For Society (PDF)
Author: Young Håkansson, Susanna (2021)
Publisher: GENDERACTION
Pages: 7
A Sustainability Approach To Horizon Europe Cluster 4 AND 5: Digital, Industry And Space And Cluster 5: Climate, Energy And Mobility (PDF)
Author: Young Håkansson, Susanna (2021)
Publisher: GENDERACTION
Pages: 6
A Sustainability Approach to Horizon Europe Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture And Environment (PDF)
Author: Young Håkansson, Susanna (2021)
Publisher: GENDERACTION
Pages: 7
Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor (PDF)
Författare: Rudolfsson, Lisa, Dahlman-Wright, Karin, Löfgren, Lotta, Toropova, Anna och Björklund, Christina (2022)
Utgivare: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet
Sidor: 50
Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv – en forskningsöversikt (PDF)
Författare: Simonsson, Angelica (2020)
Utgivare: Nationella sekretariatet för genusforskning för Kantar Sifo
Sidor: 90
Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study (PDF)
Authors: Magnusson Hanson, Linda L., Nyberg, Anna, Mittendorfer-Rutz, Ellenor, Bondestam, Fredrik, Madsen and Ida E. H. (2020)
Publisher: Bmj-British Medical Journal. 370
Pages: 8
Sexuellt trakasserad på jobbet. En nordisk forskningsöversikt (PDF)
Författare: Svensson, Malin (2020)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 79
Tillgänglig version av rapporten: https://pub.norden.org/temanord2020-511/
Sexuellt trakasserad på jobbet: En nordisk forskningsöversikt i korthet (PDF)
Författare: Måwe, Ida (2020)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 15
Sexual Harassment in the Research and Higher Education Sector (PDF)
Authors: Lundqvist, Maja (2020) in cooperation with the subgroup on Gender Harassment in Academia
Publisher: European Research Area and Innovation Committee, ERAC
Pages: 74
Sexual Harassment in Higher Education. A Systematic Review (PDF)
Authors: Bondestam, Fredrik and Lundqvist, Maja (2020)
Publisher: European Journal of Higher Education. 10:4, s. 397-419
Pages: 24
Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i akademin. En internationell forskningsöversikt (PDF)
Författare: Lundqvist, Maja och Bondestam, Fredrik (2019)
Utgivare: Universitets- och högskolerådet
Sidor: 92
Sexuella trakasserier i akademin. En internationell forskningsöversikt (PDF)
Författare: Bondestam, Fredrik och Lundqvist, Maja (2018)
Utgivare: Vetenskapsrådet
Sidor: 116